15η Οκτώβρη – Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας

15η Οκτώβρη – Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Το νόημα αυτής της μέρας είναι να δώσει στις αγρότισσες τη δύναμη να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, ειδικότερα το δικαίωμα στην ανάπτυξη, την υγεία και την ευμάρεια, την διατροφή και ένδυση, τη στέγαση και την ιατρική φροντίδα.

Φέτος στο επίκεντρο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρα της Αγρότισσας είναι η επείγουσα ανάγκη να χτιστεί η ανθεκτικότητα των αγροτισσών μετά το COVID-19 , για  βιώσιμη διαβίωση και ευημερία .

Οι αγρότισσες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, τη διαχείριση γης και φυσικών πόρων και τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Στην περίοδο της πανδημίας βρίσκονται στις πρώτες γραμμές , ακόμη και όταν η μη αμειβόμενη φροντίδα και η οικιακή τους εργασία αυξήθηκαν , η κινητικότητα περιορίζεται, οι αλυσίδες εφοδιασμού διαταράσσονται και οι κλιματικές αλλαγές και συγκρούσεις επηρεάζουν τις επιπτώσεις COVID-19.

Στην Ινδία, εκατομμύρια γυναίκες της υπαίθρου που οργανώθηκαν σε ομάδες αυτοβοήθειας βοήθησαν στην κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων και κενών, παράγοντας μάσκες και απολυμαντικά χεριών, παρέχοντας φρέσκο ​​φαγητό μέσω κουζινών της κοινότητας, προσφέροντας οικονομικές υπηρεσίες και επικοινωνώντας ζωτικές πληροφορίες COVID-19 σε αγροτικές κοινότητες. Στην Κίνα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί γυναικών επαναπροσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους για να προμηθεύσουν τις πολύ απαραίτητες μάσκες στις κοινότητές τους και όχι μόνο. Στο Μάλι, αγροτικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες και συνεταιρισμοί προετοιμάζουν σετ επιβίωσης για ευάλωτα άτομα και στη Σενεγάλη οι γυναίκες παραγωγοί  ρυζιού προμηθεύουν τις κρατικές πηγές για επάρκεια  τροφίμων.

Ωστόσο, οι γυναίκες της υπαίθρου εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Ήδη ανεπαρκής υποδομή και υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές έχουν φτάσει στο όριο. Η παραγωγική εργασία των αγροτισσών κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει αυξηθεί , σε πολλά μέρη χωρίς καθαρό και ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή, παροχή ενέργειας ή υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η πανδημία αύξησε επίσης την ευπάθεια των δικαιωμάτων των αγροτισσών στη γη και τους πόρους. Οι διακριτικοί κανόνες και πρακτικές λόγω φύλου εμποδίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων γης και ιδιοκτησίας των γυναικών στις περισσότερες χώρες. Δεδομένου ότι τα δικαιώματα γης των γυναικών εξαρτώνται συχνά από τους συζύγους τους, οι χήρες COVID-19 κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κλήρο. Η ασφάλεια της ιδιοκτησίας των γυναικών απειλείται επίσης καθώς οι άνεργοι μετανάστες επιστρέφουν στις αγροτικές κοινότητες, διεκδικώντας μερίδιο στην εκμετάλλευση γης και τους πόρους , επιδεινώνοντας έτσι την επισιτιστική ασφάλεια των αγροτισσών.

Οι δημόσιες επενδύσεις που απευθύνονται στο γυναικείο φύλο για την επέκταση των βασικών υποδομών, των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας στις αγροτικές περιοχές δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμες.

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων γης των γυναικών στη νομοθεσία και την πρακτική μπορεί να συμβάλει στην προστασία των γυναικών από τον εκτοπισμό και την απώλεια των πηγών διαβίωσής τους. Αυτή η Παγκόσμια Ημέρα των Αγροτισσών είναι μια βασική στιγμή για να ενισχύσει τη δράση όλων των ενδιαφερομένων μερών για να υποστηρίξει τις γυναίκες και τα κορίτσια της υπαίθρου όχι μόνο να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά το COVID-19, αλλά να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μελλοντικές κρίσεις.

Ένας παλαιός επικεφαλής αγροτικού σχολείου στην Ελλάδα, βαθύς γνώστης τόσο της Ελληνικής πραγματικότητας, όσο και της διεθνούς δυναμικής, έλεγε: «Εάν έχεις είκοσι άνδρες, έχεις είκοσι άνδρες. Αν τους εκπαιδεύσεις ίσως να έχεις ένα λόχο. Αν έχεις είκοσι γυναίκες έχεις ένα χωριό ….», δίνοντας έτσι την εξαιρετική σημαντικότητα της γυναίκας και ιδιαίτερα της γυναίκας της υπαίθρου.

Google+ Linkedin