106 εκατ. σε Δήμους της Χώρας – Πόσα παίρνουν οι Δήμοι της Κορινθίας

106 εκατ. σε Δήμους της Χώρας – Πόσα παίρνουν οι Δήμοι της Κορινθίας
Με την αριθμ. 38971/23.6.2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται 106.553.861,93 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη επιχορήγηση του Κράτους προς τους ΟΤΑ.
Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη τακτική 6η δόση από τους ΚΑΠ για το τρέχον έτος.
Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.
Η κατανομή στους Δήμους της Κορινθίας :
  1. Δήμος Δήμος Κορινθίων :                                                                                588.790,10 ‎€
  2. Δήμος Σικυωνίων :                                                                                           217.750,56 ‎€
  3. Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης :                                                                 214.793,57 ‎€
  4. Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων :                                199.820,20 ‎€
  5. Δήμος Βέλου–Βόχας :                                                                                      184.687,30 ‎€
  6. Δήμος Νεμέας :                                                                                                  82.374,25 ‎€
Google+ Linkedin