Φόρος έως και 62% για εθελοντική δήλωση ‘μαύρου’ εισοδήματος

Τη δυνατότητα να αποκαλύψουν οικειοθελώς αδήλωτα εισοδήματα που “παράχθηκαν” έως και το τέλος του 2015 δίνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Βουλή.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο είχε εξαγγελθεί πολλάκις από το υπουργείο Οικονομικών αλλά καθυστέρησε αρκετούς μήνες, δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις με πρόσθετο φόρο που μπορεί να φθάσει ακόμη και στο περίπου 62%.

Πιο συγκεκριμένα:

– Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του έτους που ίσχυε κατά την απόκτηση του εισοδήματος

– Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 8% εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 31-3-17 και κατά 10% εφόσον υποβληθεί έως και τις 31-5-17

– Ο πρόσθετος φόρος προσαυξάνεται με συντελεστή που φθάνει ακόμη και το 25% του κύριου φόρου ανάλογα με το έτος που αφορά το εισόδημά που αποκαλύπτεται. Όσο πιο πίσω πηγαίνουμε στο παρελθόν τόσο προσαυξάνεται. Για παράδειγμα, για τα έτη πριν το 2002 ο συντελεστής προσαύξησης είναι 25% του κύριου φόρου, ενώ για τα έτη μετά το 2010 είναι μηδέν

– Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο. Για τις περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται από το στάδιο της έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου έως και το στάδιο της έκδοσης, αλλά μη κοινοποίησης έως και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου του οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ο συντελεστής του πρόσθετου φόρου κυμαίνεται από 13% έως και 30%.

– Ο φόρος της ρύθμισης θα πρέπει να πληρωθεί εντός 30 ημερών ή να ρυθμιστεί σε έως και 24 δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση

– Ο φορολογούμενος που υπάγεται στη ρύθμιση απαλλάσσεται από τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις και πρόσθετους φόρους καθώς και από τυχόν ποινικές ευθύνες για φοροδιαφυγή.

– Τα στοιχεία που δηλώνονται από τον φορολογούμενο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη φορολογική διοίκηση για πρόκληση νέου φορολογικού ελέγχου

Με δεδομένο ότι ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής που ίσχυε τα τελευταία χρόνια ήταν 45%, ο φόρος μαζί με τον πρόσθετο φόρο και την προσαύξηση μπορεί να φθάσει τελικά ακόμη και στο περίπου 62% του ποσού που αποκαλύπτεται οικειοθελώς από τον φορολογούμενο.

πηγή : capital.gr

Google+ Linkedin