Υπό την προεδρεία του Παναγιώτη Πιτσάκη πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο η Συνεδρίαση του ΠΕΣΠ

Υπό την προεδρεία του Παναγιώτη Πιτσάκη πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο η Συνεδρίαση του ΠΕΣΠ

Υπό την προεδρεία του προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτη Πιτσάκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στην Κόρινθο η 8η Τακτική Συνεδρίαση με αντιπρόσωπους – μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήσαν τα κάτωθι :

∙ Πορεία Υφιστάμενου ΠΕΠ Πελοποννήσου
∙ Νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου και προτάσεις
∙ Συνεργασία με Περιφέρεια για Προγραμματισμό Εκθέσεων και Ενέργειες Προβολής για το 2022
∙ Μελέτη για το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα στη Περιφέρεια Πελοποννήσου
∙ Συζήτηση για Διαχειριστική των 5 Επιμελητηρίων
∙ Ψηφιακοί Νομάδες
∙ Αναπτυξιακά Ζητήματα –Φυσικό Αέριο

Η συνεδρίαση διαδραματίστηκε με λεπτομερή και αποδοτική ανάλυση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με κοινό γνώμονα την βελτίωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της Πελοποννήσου.

Google+ Linkedin