Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου στην Κόρινθο

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου στην Κόρινθο

Σήμερα το πρωί στο γραφείο του Δημάρχου Κορίνθου υπογράφτηκε η σύμβαση για τη κατασκευή του Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου  στην Αγία Άννα Κορίνθου προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000 € Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια
ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ
5007958 στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π.
«Πελοπόννησος» Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου είναι 80% από το ΕΤΠΑ και 20%
από Εθνικούς Πόρους.

Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος,θα λύσει το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 4 Νηπιαγωγεία της Πόλης,ενώ επισήμανε πως το έργο είναι του Δήμου Κορινθίων γιατί δικαιούχος επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ είναι ο Δήμος και δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος.

Όπως είπε ο ανάδοχος κ. Παπαδόπουλος το συγκρότημα θα είναι υπερσύγχρονο και σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές.Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την 1η Νοέμβρη ,ο δε χρόνος περαίωσης αγγίζει τους 16 μήνες.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mW2YrCW55xU[/embedyt]

Βεβαίως,υπάρχει και η άποψη εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία που λέει οτι το Νηπιαγωγείο είναι μια εκπαιδευτική δομή που καλείται να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο- τη γέφυρα- ανάμεσα στην οικογένεια και το Δημοτικό σχολείο.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να μην έχει πολύ μεγάλο αριθμό νηπίων και οι χώροι του να είναι φιλικοί και εύκολα προσβάσιμοι από το παιδί αυτής της ηλικίας. Οι μεγάλοι ενιαίοι χώροι αποφεύγονται γιατί συνδέονται με επιθετικές συμπεριφορές. Νηπιαγωγεία με μεγάλους απρόσωπους χώρους και με πάνω από 75 μαθητές είναι επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού, δημιουργούν συνθήκες στρατώνα, στέκονται εμπόδιο στην ισόρροπη συναισθηματική του ανάπτυξη, προκαλούν δυσλειτουργία στη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη με αύξηση του συναισθήματος του φόβου και της εγκατάλειψης από τα τεράστια –για το ίδιο το παιδί –μεγέθη τους και εντείνουν τη δυσκολία προσαρμογής.

Google+ Linkedin