Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για μητρώο γεφυρών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για μητρώο γεφυρών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Υπογράφηκε χθες  Τρίτη 30 Ιουνίου, στην Τρίπολη, από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και την πρόεδρο του Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) Χαρίκλεια Τσιώλη  προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο των γεφυρών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

“Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που υλοποιούμε τέτοιου είδους πρωτοβουλία” δήλωσε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας:

“Στόχος μας, είναι να πιστοποιήσουμε την επάρκεια των υποδομών και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, της περιοχής μας οι οποίο χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, θα ελεγχθούν όλες οι γέφυρες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και θα εντοπιστούν όσες έχουν προβλήματα, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η σχετική μελέτη και στη συνέχεια η αποκατάστασή τους”.

Βάσει της προγραμματικής σύμβασης το Τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ θα προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:

-Αυτοψία σε όλες τις γέφυρες που βρίσκονται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας

-Συλλογή φωτογραφικού υλικού από κάθε γέφυρα, τόσο σε επίπεδο όψεων, όσο και σε επίπεδο ανόψεων και κατόψεων

-Τοπογραφικό σκαρίφημα ή τοπογραφική αποτύπωση, όπου αυτή είναι δυνατή, σε συνδυασμό με τοποθέτηση του γεφυρώματος πάνω σε χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 και 1:50000

-Αποτύπωση του στατικού φορέα κάθε γέφυρας και αποτύπωση διαστάσεων αυτού σε επίπεδο εκατοστών.

-Μέτρηση διαστάσεων καταστρώματος και λοιπών δομικών στοιχείων

-Μέτρηση κατά το δυνατόν των μακροσκοπικά παρατηρηθεισών βλαβών με ταυτόχρονη έγχρωμη αποτύπωση τους.

-Φωτογραφική αποτύπωση τυχόν υφιστάμενων ρεμάτων/ποταμών, ανάντι και κατάντι του γεφυρώματος, από το κέντρο του καταστρώματος. Στις ανωτέρω φωτογραφίες να φαίνονται και τα αντίστοιχα πρανή.

-Διερεύνηση ύπαρξης εφεδράνων ή μονολιθικών συνδέσεων ή άλλου τρόπου έδρασης του καταστρώματος με τις υποκείμενες δομικές κατασκευές

-Συμπλήρωση του συνημμένου Δελτίου Καταγραφής Γεφυρών

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και το ΤΕΕ υποχρεώνεται να έχει ολοκληρώσει το αντικείμενό της σε χρόνο όχι μικρότερο από 6 μήνες, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης, ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου.

Την εν λόγω επιτροπή αποτελούν ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης ως πρόεδρος (με αναπληρωτή τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Τσουκαλά), ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Πετρίτσης (με αναπληρώτρια την ομόλογό του Τζένη Δημητρακοπούλου) και η πρόεδρος του Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ Χαρίκλεια Τσιώλη (με αναπληρώτρια την μηχανικό του Δήμου Καλαμάτας Νατάσα Κυριακοπούλου).

Google+ Linkedin