Το νέο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων – Τι αλλάζει σε κατευθύνσεις και μαθήματα

Νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Bέβαιο θεωρείται οτι την επόμενη χρονιά οι μαθητές θα εξετασθούν σε τέσσερα μαθήματα αντί για έξι , ενώ η προσθήκη ενός πέμπτου προαιρετικού μαθήματος θα τους εξασφαλίσει μία “γέφυρα” μεταξύ των πεδίων, προκειμένου να διευρυνθούν οι επιλογές τους.
Ο κορμός του σχεδίου
Τα βέβαια σημεία του σχεδίου είναι τρία
– ΟI κατευθύνσεις στα σχολεία παραμένουν τρεις: Θεωρητική, Τεχνική, Τεχνολογική και τα επιστημονικά πεδία πέντε (κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Υγείας, Τεχνολογικών και Οικονομικών)
– Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανα κατεύθυνση γίνονται τέσσερα από έξι
– Θα υπάρχει ένα “μπαλαντέρ” μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο, το οποίο θα οδηγεί σε εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές. Για παράδειγμα οι υποψ΄γφιοι του “σκληρού πυρήνα” της θεωρητικής κατεύθυνσης θα εξετάζονται μόνο στα 4 μαθήματα. Αν όμως θέλουν να μπουν για παράδειγμα, στα παιδαγωγικά τμήματα θα πρέπει να δώσουν επιπλέον Μαθηματικά.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα Εκείνο που “βραχυκύκλωσε” τους εμπνευστές του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία ενός “υπερ-πεδίου”, του πέμπτου επιστημονικού πεδίου. Ως σήμερα, περιελάμβανε μόνο τις επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης, αλλά έχουν προστεθεί οι Κοινωνικές, Πολιτικές Επιστήμες και η Ψυχολογία, οι οποίες αποσπάστηκαν από το πρώτο επιστημονικό πεδίο για λόγους που κανείς ακόμη δεν έχει καταλάβει. Έχει προκαλέσει, πάντως, σειρά προβλημάτων το πως θα εισαχθούν υποψήφιοι άλλων πεδίων σε σχολές του πέμπτου και φυσικά δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει, ως έχει, αν δεν βρεθούν λύσεις.

 

Θεωρητική Κατεύθυνση
Tα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά. Η επιλογή της συγκεκριμένης κατεύθυνσης οδηγεί στις σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου των Ανθρωπιστικών και Νομικών Επιστημών. Εάν ο υποψήφιος επιλέξει ως 5ο προαιρετικό μάθημα τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, θα μπορεί να δηλώσει τις παιδαγωγικές σχολές. Επιλέγοντας τη Βιολογία ο υποψήφιος θα μπορεί να εισαχθεί και σχολές του Επιστημονικού Πεδίου των Επιστημών Υγείας, ενώ εάν επιλέξει τη Φυσική Γενικής Παιδείας, μπορεί να εισαχθεί σε σχολές του 2ου Επιστημονικού Πεδίου των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.
Τέλος, επιλέγοντας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ο υποψήφιος “ξεκλειδώνει” το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, των Οικονομικών Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Θετική Κατεύθυνση
Τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία. Επιλέγοντας ως 5ο προαιρετικό μάθημα τη Βιολογία ο υποψήφιος έχει πρόσβαση στις Επιστήμες Υγείας.
Με 5ο προαιρετικό μάθημα τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει και τις Οικονομικές σχολές ανά την Ελλάδα, ενώ εάν διαλέξει να εξεταστεί στην Ιστορία ως 5ο προαιρετικό μάθημα, ο υποψήφιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση τόσο στις Παιδαγωγικές σχολές όσο και σε κάποιες Θεωρητικές.
Τεχνολογική κατεύθυνση
Τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Πληροφορική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Αν ο υποψήφιος θέλει να ξεκλειδώσει τις σχολές του ΕΠΕ των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, θα πρέπει να εξεταστεί πανελλαδικά και στη Φυσική Γ.Π.
Εξεταζόμενος στα Μαθηματικά Γ.Π. ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση και στις Παιδαγωγικές Σχολές, ενώ επιλέγοντας την Βιολογία Γ.Π. θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και σχολές των Επιστημών Υγείας.
Τέλος, με την επιλογή της Ιστορίας Γ.Π. ο υποψήφιος θα μπορεί να “ξεκλειδώσει” σχολές των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

πηγή:Το Βημα της Κυριακής

Google+ Linkedin