Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο βασικός συνεργάτης στη μοιρασιά των δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο βασικός συνεργάτης στη μοιρασιά των δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Βασικό συνεργάτη στο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει η κυβέρνηση το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο θα υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας (MoU) για την ανάληψη σειράς δράσεων προκειμένου να ενημερωθούν οι γερμανικοί όμιλοι για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα!

Φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει ουσιαστικό ρόλο στο Βερολίνο για πού και σε ποιους θα κατευθυνθεί ο πακτωλός των δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ήδη επιχειρηματικοί όμιλοι διαγκωνίζονται για τη μερίδα του λέοντος.

Η προαναγγελία έγινε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, οποίος μίλησε στο δείπνο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ανέφερε ότι «το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δεν είναι απλώς ένας σημαντικός θεσμός. Με απόφαση του κυρίου πρωθυπουργού αλλά και εμού ως εποπτεύοντα Υπουργού των Επιμελητηρίων, συζητήσαμε με την ηγεσία του Επιμελητηρίου και αποφασίσαμε να συνυπογράψουμε, τις επόμενες ημέρες, ένα μνημόνιο συνεργασίας (ΜοU), ορίζοντας το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ως τον βασικό συνεργάτη της ελληνικής κυβερνήσεως για την προβολή των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τη σωστή πληροφόρηση των επιχειρήσεων στη Γερμανία για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης μπορούν να βρουν και να αξιοποιήσουν για να επιλέξουν την Ελλάδα ως τον επενδυτικό τους προορισμό. Με αυτή μας την απόφαση δείχνουμε έμπρακτα πρώτον, το μέγεθος της εμπιστοσύνης που έχουμε στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και δεύτερον, το μέγεθος της επιθυμίας της ελληνικής κυβερνήσεως να ενισχύσουμε τους οικονομικούς μας δεσμούς με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας».

Ακόμα πιο σαφής ως προς τον στόχο της συνεργασίας ήταν ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Βασίλειος Γούναρης, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε πως το Επιμελητήριο θα παίξει ρόλο στη δικαιότερη μοιρασιά των δισ. ευρώ!

Ανέφερε ότι «το MoU θα δώσει τη δυνατότητα στο Επιμελητήριο να συνδράμει ενεργά στη δικαιότερη και ταχύτερη διάχυση στην αγορά των πόρων που παρέχουν σήμερα τα θεσπισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, με κυριότερο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Πρόσθεσε πως «στρατηγικός στόχος θα είναι η ένταση των γερμανικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία» και ότι «πρόθεση των Γερμανών επενδυτών είναι να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό κάθε διαθέσιμο πόρο, πολλαπλασιάζοντας τα προσδοκώμενα κέρδη, υπέρ και των δύο οικονομιών, της Ελλάδας και της Γερμανίας».

Google+ Linkedin