Το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων χάθηκε στη μετάφραση…της «μάχης των Μποζικών» !

Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφέρεις άποψη για την ανούσια “διαμάχη” που εξελίσσεται με επιφαινόμενο διακύβευμα «τίνος είναι η πηγή υδροληψίας στα Μποζικά ;». Αποφάσισα να γράψω, αφού μίλησα με τις δυο “αντιμαχόμενες” πλευρές και βεβαίως αφού παρακολούθησα ,στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, την εξέλιξη της συζήτησης με θέμα “Επί αιτήματος-αναφοράς κατοίκων Τ.Κ. Μποζικών περί αρδευτικής γεώτρησης “

Προεισαγωγικά θέλω να πω στους συγχωριανούς μου : Πατριώτες …τα κάνατε μούσκεμα ! 

Μια χούφτα άνθρωποι έχετε μείνει στο χωριό και φυσικά όλοι έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα να επωφελείστε από το κοινό αγαθό των υδατικών πόρων, μέχρι να καλυφθούν οι πραγματικές ανά­γκες των καλλιεργειών σας – υπό την προϋπόθεση όμως ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά…που πρώτα εσείς οφείλετε να την προστατεύεται από τα μικροπολιτικά παιχνίδια ένθεν κακείθεν …

Βεβαίως,ούτως ή άλλως η άδεια χρήσης αρδευτικού νερού απαγορεύει τη διάθεσή του με αντάλλαγμα σε τρίτους, για αρδευτική χρήση – Μάλιστα, αν το αντάλλαγμα δεν δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ , συνιστά και φορολογικό αδίκημα…

Τι αποκόμισα από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων…

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση η εξέλιξη της συζήτησης κατέδειξε τα σκανδαλώδη μικροπολιτικά παιχνίδια που διαχρονικά παίζονται στις μικρές κοινωνίες σε βάρος των κατοίκων – βεβαίως και αυτοί έχουν τις ευθύνες τους…όταν “κόβουν φλέβες” για να στηρίξουν αυτοδιοικητικούς τσαρλατάνους που τους εμπαίζουν κανονικότατα…

Για να γίνω πιο σαφής,αναρωτιέμαι : 

  1. Γιατί στήθηκε κοτζάμ «υδάτινη σκακιέρα» στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και δεν απαντήθηκε το αίτημα -αναφορά των κατοίκων από τους αρμόδιους αντιδημάρχους Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ;
  2.  Γιατί οι νεόκοποι αντιδήμαρχοι περίμεναν να αποφανθεί πρώτα η “παιδική χαρά” ,στο σύνολό της, για το ποιος είναι ο δικαιούχος – χρήστης της αρδευτικής γεώτρησης στα Μποζικά ; 
  3. Μήπως η αρδευτική γεώτρηση “Απροπόλια 1 ” έχει κάποιο “λάκκο” ;
  4. Γιατί η συγκεκριμένη αρδευτική γεώτρηση θύμισε στον νεοδημοκράτη δημοτικό σύμβουλο,Κώστα Σαρχάνη,το αντάρτικο τραγούδι γιούπι-για για (τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά…) ;

Το έργο υδροληψίας “Απροπόλια 1 ” εμφανίζεται ότι ξεκίνησε ως νόμιμη (;) κοινοτική αρδευτική γεώτρηση τοπικής σημασίας – που όμως ανορύχθηκε σε ιδιωτική έκταση,χωρίς να διευκρινίζεται αν υπάρχει παραχωρητήριο ή έστω κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό που ο ιδιοκτήτης της έκτασης να επιτρέπει την εκτέλεση του έργου !

Συνεπώς για να τεκμηριωθεί το υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού,που φέρετε ότι έχει ο Δήμος Σικυωνίων (από την εποχή της διοικητικής μεταρρύθμισης του «Καποδίστρια» ) – λογικά πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει παραχωρητήριο ή έστω κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό που να βεβαιώνει ότι ο ιδιοκτήτης της έκτασης έχει επιτρέψει στην πρώην κοινότητα Μποζικών την εκτέλεση του έργου.

* Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος Σικυωνίων περί πολλά τυρβάζει…αλλά κανονισμό άρδευσης δεν πρόκανε να φτιάξει !!

  • Τίνος είναι τα έργα αξιοποίησης της εν λόγω αρδευτικής γεώτρησης ;

Ο νομικός εκπρόσωπος του “Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών” ,που ειρήσθω εν παρόδω είναι και νομικός εκπρόσωπος σε πλείστες υποθέσεις του Δήμου Σικυωνίων, είπε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικών” έχει προχωρήσει σε έργα αξιοποίησης της εν λόγω αρδευτικής γεώτρησης,με χρήματα και δωρεές των κατοίκων του χωριού.

*Βεβαίως ο κ. Τσατσάνης,ως έμπειρος νομικός, άφησε να αιωρείται το αν ο σύλλογος κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις ή βεβαιώσεις δημόσιας αρχής για την όδευση του αγωγού και το κυριότερο αν ο σύλλογος μπορεί να τεκμηριώσει δικαίωμα εκτέλεσης έργων

* * Να υπογραμμίσουμε ότι : Μέχρι τις 21.11.2016 που εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη λειτουργίας του Ε.Μ.Σ.Υ. δεν απαιτείτο να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας ή κωδικός του Ε.Μ.Σ.Υ. 

Ο νόμος όμως λέει και κάτι άλλο… που μάλλον είναι το ζουμί της υπόθεσης

“Όταν υπάρχουν αιτήματα για χρήση νερού σε μία περιοχή και δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση πλέον της μιας αδείας, θα χορηγείται μία άδεια εφόσον οι ενδιαφερόμενοι όλοι μαζί, έχουν την προβλεπόμενη καλλιεργήσιμη έκταση, αποστάσεις κ.λπ., συγκροτήσουν ομάδα (συμβολαιογραφική πράξη) και ορίσουν αρχηγό αυτόν, στου οποίου το αγροτεμάχιο υπάρχει ή κατασκευάζεται το έργο. 

Κάποια στοιχεία χρήσιμα για τη συνέχεια…

Αν δεν κάνω λάθος,ιδιοκτήτης της έκτασης που βρίσκεται το έργο υδροληψίας “Απροπόλια 1 ” είναι ο κ. Μαρασιώνης και από ότι γνωρίζω είναι μέλος του “Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών”.

Ο κ. Μαρασιώνης,ως ιδιοκτήτης της ιδιωτικής έκτασης και αρχηγός της ομάδας (με συμβολαιογραφική πράξη),δεν μπορεί να τεκμηριώσει υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού με μόνο έγγραφο μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ,στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από το προβλεπόμενα αποδεικτικά (όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιός άδειας, παραστατικό της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής) ;

  • Πότε εμφανίστηκε και τι είναι ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικών” – Εδώ οι απόψεις διίστανται…
  1. Αν ρωτήσετε τα ιδρυτικά του μέλη θα σας πουν ότι ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικών” είναι ο απότοκος της άτυπης μη πρόσκαιρης ένωσης προσώπων ,που από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε (με έρανο) γεωτρήσεις για να βρει αρδευτικό νερό.
  2. Αν όμως ρωτήσετε την “άλλη πλευρά” θα σας πει ότι ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικών” είναι “παραμάγαζο” του Σταματόπουλου προς άγρα ψηφαλακίων…
  3. Αν τέλος ρωτήσετε τον ίδιο τον δήμαρχο Σικυωνίων (εμπιστευτικά),ενδεχομένως να σας πει ότι : “Εγώ δεν ξέρω τίποτα εδώ πάνω στα βουνά ήμουνα και βόσκαγα τα πρόβατα…κι όπως σφύριζα και ξανασφύριζα είπα δεν κάνω ένα σύλλογο και να τον ονομάσω “Αρδευτικό Σύλλογο Μποζικών” !

* Εμπάσει περιπτώση,ότι και να λέει ο Σπύρος…στο χέρι των συγχωριανών μου είναι να αποδείξουν ότι ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικων” αποτελεί μια αυτόνομη και ελεύθερη συλλογική οργάνωση όλων των κατοίκων του χωριού (χωρίς ρεβανσισμούς) και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ παραπέμπει σε “παραμάγαζο” του οιονδήποτε Σπύρου,Κώστα ή Αντώνη από το Βοϊβοντά … 

  • Ας κάνουμε τώρα και μια υπόθεση εργασίας…κυρίως για τους συγχωριανούς μου που συναποτελούν τον “Αρδευτικό Σύλλογο Μποζικών”

Ας υποθέσουμε ότι ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικών” ΔΕΝ αποδέχεται ότι η “Απροπόλια 1 ” είναι δημοτική αρδευτική γεώτρηση – αλλά παρόλα αυτά αιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα αναγράφεται η σύμφωνη γνώμη του, για την υποβολή αιτήματος χορήγησης της άδειας χρήσης νερού.

Εξάλλου ποιος αμφιβάλει ότι γιαυτό τον λόγο και για τα ψηφαλάκια βεβαίως…ο president Τάσος έστησε κοτζάμ «υδάτινη σκακιέρα» με “Μποζικιώτικη κερκίδα” και στη συνέχεια, ντουμπλάροντας την θεματολογία, πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνηγορήσει στο να πάρει ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικών” άδεια χρήσης νερού ;

Ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικων” – που ευθέως αμφισβητεί ότι η γεώτρηση “Απροπόλια 1” είναι δημοτική – γνωρίζει ότι μια τέτοια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,όπου θα αναγράφεται η σύμφωνη γνώμη του για την υποβολή αιτήματος χορήγησης της άδειας,χορηγείται ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ;

Κλείνοντας αυτή την ανάρτηση θα ήθελα να θέσω ένα απλοϊκό ερώτημα :

Εφόσον ο “Αρδευτικός Σύλλογος Μποζικών” αμφισβητεί ότι η γεώτρηση είναι δημοτική και συνεπώς του είναι άχρηστη η  σύμφωνη γνώμη του Δήμου,για την υποβολή αιτήματος χορήγησης της άδειας – Γιατί μπήκε στον κόπο να γίνει “κερκίδα” του Λεονάρδου ;

 

Google+ Linkedin