Την Τρίτη 5 Σεπτέμβρη θ’ αρχίσει να “τρέχει” το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών

Περίπου 10.000 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών θα βρουν δουλειά για ένα ή δύο χρόνια σε επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ, που θ’ αρχίσει να “τρέχει” τον Σεπτέμβριο.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα θα προσλαμβάνονται για ένα έτος, με προοτική ανανέωσης της σύμβασης για ένα ακόμη έτος.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό για όποιες επιχειρήσεις θελήσουν να ενταχθούν μελλοντικά και να απασχολήσουν ανέργους αυτής της ηλίκίας, λαμβάνοντας επιδότηση.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την προσεχή Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προύποθέσεις:

► είναι άνεργοι τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα

► κατέχουν κάρτα ανεργίας

► είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος

► δεν είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση

► ο χρόνος που τους υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για θεμελίωση πλήρους δικαιώματος σύνταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια ή τα 1.500 ημερομίσθια.

Google+ Linkedin