Τα πάντα εν σοφία ανά – πλήρωσε ο δήμαρχος Σικυωνίων,έως ότου πληρώσει το… «μάρμαρο» !

Αντιδήμαρχοι 2013 του ∆ήµου Σικυωνίων :

Έγραψε…ο δήμαρχος! * Με ΣΥΝΕΣΙ;

Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού αναλαμβάνει ο Ιωάννης Σωτηρόπουλος του Ευσταθίου,με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος ή αλλιώς “Τα δέντρα στο Κιάτο πεθαίνουν όρθια….”

, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισµού τον Πανάγου Αθανάσιος του Πανάγου.

Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις!… Ο κ Μπούκης Γεώργιος του Μάρκου,ως αντί τον δήμαρχο… περισσότερα »

Google+ Linkedin