Τα ΚΤΕΟ κόβουν τα ΙΧ με γυρισμένα χιλιόμετρα!

«Μισές δουλειές» έκανε το υπουργείο Μεταφορών σε ότι αφορά με τους ελέγχους των ΚΤΕΟ στα οχήματα που διαπιστώνεται ότι έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα στα κοντέρ τους ,καθώς τα στελέχη του Υπουργείου ενεργοποιούν Υπουργική Απόφαση του 2017 η οποία είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε εμφανιστεί στο νομοσχέδιο του Μαρτίου και «ανοίγει» διάπλατα «μπαλκονόπορτα» στους επιτήδειους που πουλάνε εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με γυρισμένα χιλιόμετρα.

Αντίθετα στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα όταν ενεργοποιηθεί ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2018 οι έμποροι οι ιδιώτες καταναλωτές που θα εισάγουν κάποιο όχημα θα πρέπει να προσκομίζουν τα έγγραφα με όλους τους ελέγχους των ΚΤΕΟ που έχει πραγματοποιήσει το όχημα…

Πάντως όσοι πάνε τα οχήματά τους στο ΚΤΕΟ και διαπιστώνεται πως έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα θα κόβονται με «Σοβαρή έλλειψη» και θα πρέπει εντός 20 ημερών να επιστρέψουν στα ΚΤΕΟ αναγράφοντας στα κοντέρ τους τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο παραπάνω από ότι έγραφε τον κοντέρ στον τελευταίο έλεγχο πριν από 2 χρόνια!

Το έγγραφο του ΥΜΕ προς τα ΚΤΕΟ

Μάλιστα το υπουργείο Μεταφορών απέστειλε προς όλα τα ΚΤΕΟ πριν λίγες ημέρες έγγραφο με το οποίο επισημαίνει στους ελεγκτές τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση διαπίστωσης γυρισμένων χιλιομέτρων σε κάποιο όχημα.

Ειδικότερα το έγγραφο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Κ.Υ.Α. κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ και όταν διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του οδομετρητή σε σχέση με τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο με σκοπό τη μείωση ή την ψευδή καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήμαατος, στο δελτίο τεχνικού ελέγχου θα σημειώνεται «Σοβαρή Έλλειψη» στον αντίστοιχο κωδικό 7.11.a.

Από τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί η προταθεί από την ΕΕ ο τρόπος αποκατάστασης της Σοβαρής Έλλειψης μετά τη διαπίστωση της παραποίησης του οδομετρητή οχήματος κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ και μέχρι τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας αποκατάστασης της έλλειψης (διόρθωση του συνολικού αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στον οδομετρητή) ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμόζεται από υπουργική απόφαση 44800/123/1985 (Β’ 781) όπως ισχύει, όσον αφορά την αποκατάσταση σοβαρών ελλείψεων ήτοι κατά τον επενέλεγχο σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να αναγράφεται στον οδομετρητή του οχήματος αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων μεγαλύτερος από αυτόν του προηγούμενου ελέχγχου».

Η Υπουργική Απόφαση

Η απόφαση του ΥΜΕ που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 2726 αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο 9, παράγραφος 6 ότι:

«Για τους σκοπούς του ελέγχου του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, εφόσον αυτός υπάρχει, οι πληροφορίες που περιελήφθησαν τουλάχιστον στον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο παρέχονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο στους ελεγκτές. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με σκοπό τη μείωση ή την αλλοίωση της ένδειξης της καταγεγραμμένης από όχημα απόστασης η παραποίηση αυτή επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις».

Με λίγα λόγια στο συγκεκριμένο άρθρο ξεκαθαρίζεται πως αν οι ελεγκτές διαπιστώσουν ανακολουθία στα χιλιόμετρα του κοντέρ το όχημα θα κόβεται και θα σημειώνεται «Σοβαρή Έλλειψη» γεγονός που δίνει στον κάτοχο του οχήματος το περιθώριο των μόλις 20 ημερών για επανέλεγχο με διορθωμένα τα στοιχεία που αναγράφει το κοντέρ του οχήματος.

Ωστόσο οι ελεγκτές για να διαπιστώσουν αν κάποιο όχημα έχει γυρισμένα χιλιόμετρα έχουν στην διάθεσή τους μόνο τα χιλιόμετρα που αναγράφονταν στο κοντέρ κατά τον προηγούμενο έλεγχο και όχι για όλους τους ελέγχους που μπορεί να έχει πραγματοποιήσει το όχημα στα ΚΤΕΟ.

Δηλαδή αν σε κάποιο όχημα φαίνεται ότι έχει διανύσει 120.000 χλμ. και στον προηγούμενο έλεγχο πριν 2 χρόνια είχε καταχωρηθεί στο σύστημα ότι είχε διανύσει 140.000 χλμ. για να περάσει τη διαδικασία του «Επανελέγχου» λόγω «Σοβαρής Έλλειψης» θα πρέπει στο κοντέρ του οχήματος να αναγράφει 140.001 χλμ.!

Τώρα σε περίπτωση που το όχημα είναι παλιό και έχει αναλογικό 5ψήφιο χιλιομετρητή ο οποίος ως γνωστόν μηδενίζει μόλις περάσει τα 99.999 χλμ. και ξεκινά πάλι από το «Μηδέν» τα στελέχη του Υπουργείου δεν το είχαν λάβει υπόψιν τους οπότε οι ελεγκτές απλά τα «περνούν» χωρίς σκέψη!

Google+ Linkedin