Τίνος φερέφωνα είναι αυτά τα απίστευτης γραφικότητας “παπαγαλάκια” ;

Αν γκουγκλάρετε τη φράση “Απαγορεύει οποιαδήποτε ατομική και συλλογική απαίτηση από κάθε πιστωτή και κάθε παρακωλυτική ενέργεια από το Ε.Φ.Κ.Α…” θα διαπιστώσετε ότι παίζει σχεδόν σε όλα τα κορινθιακά ΜΜΕ που αναφέρονται στην εκδίκαση της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης που έχει αιτηθεί το Club Hotel Casino Loutraki.

Να σημειώσουμε ότι η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (εν προκειμένω της οφειλέτιδας επιχείρησης Casino Loutraki) είναι διάδοχος της διαδικασίας συνδιαλλαγής και αποπειράται να αποφευχθεί η πτώχευση, αφού δίνει τη δυνατότητα στην χρεωμένη επιχείρηση (Casino Loutraki) να διασωθεί, τηρουμένων βεβαίως των προϋποθέσεων του νόμου…

Συνεπώς η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα) ρυθμίζεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, που μεταξύ άλλων προβλέπει και τα θέματα  των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Casino στην Δ.Ο.Υ. ή  στον Eνιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λ.π.

Ειδικότερα  η συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή σε συμφωνίες εξυγίανσης βάσει του άρθρου 106 δ ΠτΚ ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 περ. α΄ του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α΄/10-12-2009), όπως συμπληρώθηκε  με το άρθρο 58 παρ. 6 περ. α΄ του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄/11-04-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

Προφανώς η απόφαση που αφορά τα προσωρινά ασφαλιστικά βασίζεται στην κείμενη νομοθεσία και στο ότι οι δικαστές αντιλαμβάνονται το Casino Loutraki όχι μόνο σαν οικονομικό σύνολο (περιουσία), αλλά και ως κοινωνικό μέγεθος…

Που είναι λοιπόν η είδηση (;) που ανακάλυψαν τα τοπικά ΜΜΕ ,άλλα ενδεχομένως αφελώς και άλλα για την δική τους «Επιβίωση και Ευημερία»,και εντελώς τυχαία (;) την ξεφούρνισαν με πηγαίους τίτλους,όπως : “ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ:”ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ 1300 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” ! 

Τίνος φερέφωνα είναι αυτά τα απίστευτης γραφικότητας “παπαγαλάκια” που ενώ δεν λένε κουβέντα για την εισφοροδιαφυγή και την γενικευμένη εργοδοτική αφερεγγυότητα του Casino…επιδιώκουν να δώσουν “αμάσητη τροφή” για το κοινωνικό του  πρόσημο ;

Βεβαίως οι εργαζόμενοι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα να προασπίζονται τα δικαιώματά τους ,τις θέσεις εργασίας τους και την επιβίωση του Club Hotel Casino Loutraki – Οι διοικούντες το Casino θα σεβαστούν την διαδικασία διαχείρισης της αφερεγγυότητάς τους ;

Google+ Linkedin