Στα πάνω τους οι εταιρείες τεχνολογίας στο χρηματιστήριο

Στα πάνω τους οι εταιρείες τεχνολογίας στο χρηματιστήριο

Σημαντική βελτίωση οικονομικών επιδόσεων, αλλά και θετικές αποδόσεις προς όφελος των μετόχων τους έχουν να παρουσιάσουν κατά τα τελευταία χρόνια οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το ΧΑ.

Ειδικότερα, μεταξύ των ευρημάτων της μελέτης που περιλαμβάνει έντεκα εταιρείες από την Κύρια Αγορά (Quest Holdings, PROFILE, ByteΒΥΤΕ +0,99%, Q&R, Epsilon Net, IDEAL, Ίλυδα, CPI, Entersoft, Λογισμός) και την Εναλλακτική Αγορά (Performance) του ΧΑ, είναι τα παρακάτω:

Πώς κινήθηκε ο κλάδος στη δεκαετία

 Αύξηση της Κεφαλαιοποίησης των 10 εταιρειών που απαρτίζουν τον κλάδο Τεχνολογίας στο ύψος των 417 εκατ. το εξάμηνο του 2020, ποσοστό αύξησης +297% σε σχέση με το 2010.

 Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση Κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν στη δεκαετία η Epsilon Net (+885% λόγω της προοπτικής για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά, η οποία και ολοκληρώθηκε στις 15/7), η PROFILE (+544% λόγω και της αύξησης της διασποράς της μέσω placements), η Quest Holdings (+390% η οποία βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα στη δεκαετία και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εταιρεία από το σύνολο του κλάδου) καθώς και η Entersoft (+200% λόγω της προοπτικής και εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά).

 Αύξηση της Συναλλακτικής Δραστηριότητας του Κλάδου το 2019 για την Αξία Συναλλαγών σε ποσοστό +135% και για τον Όγκο Συναλλαγών σε ποσοστό +22% σε σχέση με την έναρξη της δεκαετίας το 2010.

 Η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας συνεχίζεται στα ίδια επίπεδα ποσοστών και το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου εξαμήνου.

 Τη μερίδα του λέοντος της συναλλακτικής δραστηριότητας για τη δεκαετία κατέχουν η Quest Holdings (το 42% της αξίας συναλλαγών του κλάδου), η PROFILE (το 26%), η Ίλυδα (το 11%) και η Q&R (το 10%).

 Άνοδος του Δείκτη FTSE/Athex Τεχνολογία στις 730,16 μονάδες, ποσοστό +16% σε σχέση με την έναρξη της δεκαετίας.

 Αύξηση όλων των βασικών επιδόσεων των εταιρειών του κλάδου από τη χρήση του 2010 έως τη χρήση του 2019.

o Πωλήσεις +58%

o EBITDA +264%

o Κέρδη Προ Φόρων +920%

o Ενεργητικό +18%

o Λειτουργικές Ροές +14%

o Διαθέσιμα +143%

o Αριθμός Προσωπικού +46%

o Debt / Equity (2019) = 0,34 (34,6%) Διπλασιασμός του Ratio λόγω την ανάγκης για υψηλά κεφάλαια κίνησης και επενδύσεων μέσω δανεισμού

o EBITDA Margin (2019) = 0,108 (10,8%) Βελτίωση του Ratio σε ποσοστό 129% λόγω της απόδοσης των επενδύσεων και της υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πορεία της τελευταίας διετίας

 Αύξηση της Κεφαλαιοποίησης των 10 εταιρειών που απαρτίζουν τον κλάδο Τεχνολογίας στο ύψος των 417 εκατ. το εξάμηνο του 2020, ποσοστό αύξησης +83,5% σε σχέση με το τέλος του 2018.

 Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση Κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν το συγκεκριμένο διάστημα η PROFILE (+198% λόγω και της αύξησης της διασποράς της μέσω placements), η Entersoft (+163% λόγω της προοπτικής και την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά) και η Epsilon Net (+131% λόγω της προοπτικής για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά η οποία και ολοκληρώθηκε στις 15/7).

 Αύξηση της Συναλλακτικής Δραστηριότητας του Κλάδου το 2019 για την Αξία Συναλλαγών σε ποσοστό +316% και για τον Όγκο Συναλλαγών σε ποσοστό +115% σε σχέση με το 2018.

 Η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας συνεχίζεται στα ίδια και καλύτερα επίπεδα ποσοστών και το 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου εξαμήνου.

 Τη μερίδα του λέοντος της συναλλακτικής δραστηριότητας για τη διετία 2018/2019 κατέχουν η Quest Holdings (το 41,5% της αξίας συναλλαγών του κλάδου), η PROFILE (το 35,7%), η BYTE (το 9%) και η Q&R (το 8%)

 Άνοδος του Δείκτη FTSE/Athex Τεχνολογία στις 730,16 μονάδες, ποσοστό +2,95% σε σχέση με την έναρξη του 2019 (709,21 μονάδες), όπου ο δείκτης βρέθηκε σε έντονα ανοδική πορεία την οποία συνεχίζει να διατηρεί, παρόλη την πτώση λόγω της Covid-19.

 Αύξηση όλων των βασικών επιδόσεων των εταιρειών του κλάδου από τη χρήση του 2017 έως τη χρήση του 2019.

o Πωλήσεις +88%

o EBITDA +55%

o Κέρδη Προ Φόρων +106%

o Ενεργητικό +25%

o Λειτουργικές Ροές +77%

o Διαθέσιμα +60%

o Αριθμός Προσωπικού +18%

o Debt / Equity (2019) = 0,34 (34,6%) Σταθερότητα του Ratio, παρόλη την ανάγκη για κεφάλαια κίνησης λόγω επενδύσεων του κλάδου

o EBITDA Margin (2019) = 0,108 (10,8%) Βελτίωση του Ratio σε ποσοστό 12%, λόγω της βέλτιστης λειτουργίας των εταιρειών.

Google+ Linkedin