Ράβε ξήλωνε, δουλειά να μη σου λείπει…με τις επιχορήγησης “πολιτισμού” στο Δήμο Σικυωνίων !

Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30′,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Διαβάζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (δείτε ΕΔΩ) κάθε καλόπιστος αναγνώστης  εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί : Γιατί ανακαλούνται οι υπ΄ αρ. 195 & 196 /2017 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου  περί Επιχορήγησης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων και  επαναεισάγονται προς συζήτηση στο συμβούλιο της Παρασκευής ;

Μήπως κάτι πήγε στραβά με την “κοπτοραπτική” του Μήτσου  και ξεφτίσανε τα γαζιά…σαν παραμύθι ;

Εμείς για τη φετινή κατανομή των επιχορηγήσεων στους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους είχαμε αναφερθεί στην ανάρτηση με τίτλο “Δήμος Σικυωνίων : Πολιτιστικές επιχορηγήσεις…σαν παραμύθι !” ,θεωρώντας ότι τα 3.500 € που προτάθηκαν από τον πρόεδρο της «ΜΗΚΩΝΗ» ,Δημήτρη Ζάρκο,για την παρέα του «Σαν παραμύθι» φανερώνουν ότι η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τους πολιτιστικούς συλλόγους ως εν δυνάμει δεξαμενές ψήφων και τίποτα παραπάνω…

Πέρα όμως από αυτά που εμείς πιστεύουμε…σύμφωνα με τον νόμο 4305/2014 για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας
λογοδοσίας- «Άρθρο 10Β Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων –  οι δημοτικοί μας άρχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς επιχορηγούμενους φορείς θα πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων.Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών συνεπάγεται (δείτε ΕΔΩ) τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση  στο μέλλον.
Να θυμίσουμε ότι ο σύλλογος “Σαν παραμύθι”  και πέρσι είχε επιχορηγηθεί (δείτε ΕΔΩ) με το ποσό των 3.500 €,συνεπώς είχε την υποχρέωση καταχώρησης των δηλώσεων δαπανών έτους 2016  στο  Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια ,με καταληκτική ημερομηνία την 28η.2.2017.

Κοντολογίς,για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση φορέα ,ο αιτούμενος πρέπει να έχει υποβάλλει στους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται και στους φορείς που τον έχουν επιχορηγήσει (οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται) απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του καθώς και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβε κατά το έτος αυτό.

Άραγε,στα συνημμένα δικαιολογητικά του συλλόγου  “Σαν παραμύθι” ,για  την φετινή επιχορήγηση, υπάρχουν παραστατικά εξόδων εκδηλώσεων επιχορήγησης 2016 που είναι  αναρτημένα στο Διαύγεια ;
 
Να υπογραμμίσουμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, η εποπτεία των πολιτιστικών συλλόγων ανήκει στις αρμοδιότητες των περιφερειών , εντός των οποίων αυτοί εδρεύουν( Ελ. Συν. Κλιμ. 7 Πράξη 117/2016) και όχι στον κάθε Μήτσο…που ενδεχομένως μπορεί να ισχυριστεί ότι ότι τάχαμου δεν ήξερε…αλλά δεν ρώταγε κιόλας…
Τα παραπάνω βέβαια δεν ισχύουν μόνο για τον σύλλογο “πολιτισμού”… σαν παραμύθι ! – δυνητικά ισχύουν και για τον ιστορικό Πέλοπα, που μάλλον ο δήμαρχος του πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες…
Google+ Linkedin