Πρώτο εξ’ αναβολής θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων ο διπλασιασμός της ετήσιας επιχορήγησης της «ΜΗΚΩΝΗ»

Επανέρχεται ως πρώτο θέμα συζήτησης, στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,η τροποποίηση της Συστατικής πράξης του φορέα πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων  «Η ΜΗΚΩΝΗ». 

Η διοίκηση του  Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΜΗΚΩΝΗ»  αιτείται την αύξηση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Σικυωνίων, κατά 70.000,00€ ,δηλαδή αιτείται τον διπλασιασμό της ετήσιας επιχορήγησης που αφορά την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Βεβαίως,μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι διοικούντες τον φορέα πολιτισμού δεν έχουν καταθέσει καμία συγκεκριμένη πρόταση για τον σχεδιασμό και την πολιτιστική διαχείριση των θεμάτων πολιτισμού,ώστε να τεκμηριώνουν στοιχειωδώς και τον διπλασιασμό της επιχορήγησης σε ετήσια βάση.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση το θέμα αναβλήθηκε μετά από πρόταση του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου,ο οποίος αιτιολογώντας την πρότασή του ανέφερε  ότι ο  Δήμος Σικυωνίων οφείλει να στηρίζει και επανειλημμένα έχει στηρίξει δρώμενα πολιτισμού,που δεν μπορεί να σηκώσει  «Η ΜΗΚΩΝΗ»,πετώντας ουσιαστικά το γάντι στον πρόεδρο του φορέα να  σοβαρευτεί….και να  θέσει υπ’ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου το περιεχόμενο και την στόχευση του πολιτιστικού προγραμματισμού της «ΜΗΚΩΝΗ»,ώστε και οι δημοτικοί σύμβουλοι να αποφασίσουν μετά λόγου γνώσεως για τον δεσμευτικό – σε ετήσια βάση – διπλασιασμό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Σικυωνίων.

Google+ Linkedin