Πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-17

 

Αρχίζει την Πέµπτη 07/07/2016 και θα συνεχιστεί µέχρι και την Πέµπτη 14/07/2016 η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραµµάτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, του Ο.Α.Ε.?., σε εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωροµίσθιοι), και το άρθρο 67 παρ. 4.α του Ν. 3518/2006 (αναπληρωτές), για το σχολικό έτος 2016-2017. .. περισσότερα »

Google+ Linkedin