Πρόγραμμα επιχορήγησης για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ανακοινώνεται στους επαγγελματίες αλιείς ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα επιδοτήσεων, στα Πλαίσια του μέτρου 1.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013, για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στα εξής:
1. αντικατάσταση κινητήρα
2. αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
3. βελτίωση ποιότητας και υγιεινής προϊόντων
4. βελτίωση ασφάλειας σκάφους και συνθηκών εργασίας

Όσοι αλιείς είχαν υποβάλει σχετικό φάκελο από 1-1-2007 έως 31-12-2009 και δεν εγκρίθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων στο προηγούμενο ΕΠΑΛ 2000–2006, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά τον φάκελο στο Τμήμα Αλιείας Κορινθίας έως 30-6-2012, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά μπορούν να προσκομίσουν τους φακέλους τους από 1-7-2012 έως 30-9-2012.
Ο εκσυγχρονισμός αφορά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών.
Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα με το είδος δαπάνης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Κορινθίας στο τηλέφωνο 2741085686.

Google+ Linkedin