Που πας μωρέ μπαρμπαμήτσο… οι άλλοι έχουν “Καρέ του Άσσου”…δια χειρός υπουργού !

Τελικά αυτοί οι συριζαίοι δεν έχουν τον θεό τους !

Αφού ψήφισαν τον Δεκέμβρη το νόμο 4387/2016 (άρθρο 40) και εξέδωσαν και τη σχετική εγκύκλιο  (Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),που στην ουσία καταργεί την πληρωμή με εργόσημο, για το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον πρωτογενή αγροτικό τομέα…χθες ο Βαγγέλης Αποστόλου (δείτε  ΕΔΩ) συνεπικουρούμενος από άλλους δυο Βορειοελλαδίτες συριζαίους βουλευτές ξέθαψαν από το συρτάρι τον προγενέστερο νόμο 4384/2016 (άρθρο 58 ),που έχει ως αντικείμενο τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (βλέπε ΕΑΣ),αλλά και άλλες μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου (βλέπε ΚΟΙΝΣΕΠ) ,για να βρει λύση στο θέμα της εποχικής εργασίας, ειδικά των Αλβανών εργατών γης !!

Λέτε ο υπουργός να υποχώρησε μπροστά στην αποφασιστικότητα και την δυναμική των “ανεξάρτητων” μπλόκων,που κατά κύριο λόγο στηρίζονται από τις Ομάδες Παραγωγών και τις κατά τόπο εμποροβιομηχανικές συμπράξεις του περιαγροτικού τομέα ;

Πριν βγάλετε οποιοδήποτε συμπέρασμα ,δείτε πόσους ”άσσους” έχει στο ”μανίκι” του ο νόμος 4384/2016,για τις Ομάδες Παραγωγών και τις κατά τόπο εμποροβιομηχανικές συμπράξεις του περιαγροτικού τομέα :

Άσσος Νο 1 :”Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εργασία στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης.”

Άσσος Νο 2 : “Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.”

Άσσος Νο 3 : “Η αίτηση συνοδεύεται από: α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του, γ) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 δικαιολογητικά.”

Άσσος Νο 4 : “Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζόμενων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11.”

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:Όταν οι Ομάδες Παραγωγών και οι εμποροβιομηχανικές συμπράξεις έχουν από χέρι (Αποστόλου) “Καρέ του Άσσου” τι τύχη μπορεί να έχει ο φουκαράς ο μπαρμπαμήτσος ,για να μπει στην ποσόστωση του πλαφόν των εργατών γης ,που μπορούν να πληρωθούν με εργάσιμο; 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 :Μια Ομάδα Παραγωγών,που βάσει του νόμου (βλέπε ΕΔΩ άρθρο 36 – 6.) δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της,μπορεί να αναθέτει σε μια Ε.Α.Σ. – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε. δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού ;…με το αζημίωτο βέβαια…

 

Ποσό επίκαιροι είναι οι στίχοι «Ελλάς» του Σταμάτη Μεσημέρη και σε αυτή την περίπτωση ;

Το δικό μας συμπέρασμα ;  Που πας μωρέ μπαρμπαμήτσο όταν οι άλλοι έχουν από χέρι (Αποστόλου) Καρέ του Άσσου !

Google+ Linkedin