Πηγάδι δίχως πάτο τα εργασιακά…οσονούπω έρχεται ο «υποκατώτατος» μισθός !

Στο πόρισμα της Διεθνούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα εργασιακά, υπάρχει αναφορά στη σύνδεση των αποδοχών των εργαζομένων, με την εργασιακή τους εμπειρία, που οδηγεί σε αλλαγή προς τα κάτω του ορίου για τον κατώτατο μισθό.

Ειδικότερα, για τον 1ο χρόνο εργασιακής εμπειρίας, θα χορηγείται μισθός ίσος με το 90% του σημερινού κατώτατου (δηλαδή 527 ευρώ μικτά), ενώ για τον 2ο χρόνο, θα χορηγείται μισθός ίσος με το 95% του σημερινού κατώτατου (δηλαδή 556 ευρώ).

Ο προσδιορισμός που γίνεται έχει τη συγκεκριμένη αναφορά «υποκατώτατος μισθός».

Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής, έρχεται ως αντιστάθμισμα της θεσμοθετημένης διαφοροποίησης του κατώτατου μισθού των νέων, κάτω των 25 ετών, με όσους είναι πάνω από αυτό το ηλικιακό όριο. Σήμερα ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι στα 586 ευρώ μικτά, αλλά ειδικά για νέους έως 25 ετών, βρίσκεται στα 511 ευρώ μικτές αποδοχές. Με δεδομένο όμως ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση από το κοινοτικό δίκαιο και επειδή είναι πιθανό να ζητηθεί η κατάργηση των δύο διαφορετικών κατώτατων μισθών, η Επιτροπή «Σοφών» για τα εργασιακά, πρότεινε αυτή την εναλλακτική λύση.

Google+ Linkedin