Παράταση και τροποποίηση προγράμματος που αφορά την ενίσχυση πελοπονησιακών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 

Παράταση και τροποποίηση προγράμματος που αφορά την ενίσχυση πελοπονησιακών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παράταση και τροποποίηση της δράσης « Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Αναφορικά με τη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020» , η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποφάσισε εκτός των άλλων και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, έως και την 12-01-2021 (ώρα 15:00).

Τα κύρια σημεία της τροποποίησης αφορούν: 

  1. Αύξηση προϋπολογισμού από 30.000.000€ σε 40.000.000€.
  2. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών αιτήσεων έως 12-1-2021.
  3. Προσθήκη ΚΑΔ.
  4. Προσθήκη νομικών μορφών.
  5. Δεν αποκλείονται πλέον τα franchise.

Το σύνολο των τροποποιήσεων: εδώ

Αναλυτικές πληροφορίες:  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου :Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr  

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων: Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr  

Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων: Επιμελητήριο Κορινθίας Τηλ : 2741024464, email: korinthia@diaxeiristiki.gr  

Google+ Linkedin