Παράταση για την πώληση κόκκινων δανείων

Παράταση παίρνουν έως τις 15 Ιουνίου 2016, οι εξαιρέσεις από την πώληση σε μη τραπεζικά ιδρύματα συγκεκριμένων κατηγοριών κόκκινων δανείων.

Το υπουργείο Οικονομίας κατέθεσε τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών με την ονομασία “Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σ΄αυτήν Δηλώσεις”.

Σκοπός της συγκεκριμένης παράτασης είναι να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες βελτιώσεις όπως αναφέρεται σχετικά.

Αναφέρουμε σχετικά ότι ο νόμος 4354/2015, που θεσπίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, προέβλεπε ότι η πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, των μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, καθώς και των δανείων που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα αναστελλόταν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016. Ωστόσο από τότε δόθηκαν ακόμα τέσσερις παρατάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης.

Πηγή: www.news.gr

Google+ Linkedin