Παράνομη και αντισυνταγματική η μείωση αποδοχών των εργαζομένων κάτω των 25 ετών

Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κάτω της ηλικίας των 25 ετών βάσει της 6/2012 ΠΥΣ είναι αντισυνταγματική, γιατί έλαβε χώρα με ηλικιακό κριτήριο, οδηγώντας τους έτσι ευθέως σε έντονη μισθολογική διαφοροποίηση σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους μεγαλύτερης ηλικίας.

Η ως άνω, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 6 Ν. 4046/2012, ΠΥΣ, στο άρθρο 1 εδ. β’ της οποίας ορίζεται η μείωση των αποδοχών κατά ποσοστό 32% για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, με την οποία, εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη πρωτογενής κανόνας δικαίου, εκδόθηκε από το …περισσότερα »

Google+ Linkedin