Πέμπτη 14 Δεκέμβρη : Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη 14 Δεκέμβρη, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)

Συγκεκριμένα:

-Στις 21:30’ ,θα ξεκινήσει η 45η  Ε Ι Δ Ι Κ Η   συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο μοναδικό θέμα με τίτλο: «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018».  

Νωρίτερα,στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η 44η/2017 Τακτική Συνεδρίαση με 34 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:


Έγκριση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2018.


Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού , Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.


Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού  Αθλητισμού Σικυωνίων,  « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων


Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016 .


Τροποποίηση Συστατικής πράξης του  Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ».


Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ,  Δήμου Σικυωνίων  και Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Κορινθίας.


Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» ΤΚ Μεγάλου Βάλτου.


Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής Υπηρεσιών  έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).


Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών  έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).


Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2018.


Ορισμός ενός μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας .


Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, έτους 2018.


Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.


Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Μερική ανάκληση της 440/2017 απόφασης ΔΣ περί καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.


Επί της με αριθ. πρωτ. 20188/01.12.2017 προσφοράς 2018 του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής                    «Ο Απόλλων – 1936» .


Παραχώρηση χρήσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου  την 16η Δεκεμβρίου 2017 για πραγματοποίηση εξετάσεων PALSO.  (αριθ.  47/2017 απόφαση Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής)


Παραχώρηση χρήσης του Αμφιθεάτρου του 1ου ΓΕΛ  Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την Παρασκευή 22/12/2017.


Παραχώρηση χρήσης του Κοινόχρηστου χώρου   που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες (Επιγένους 19) στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου, στο   6ο Νηπιαγωγείο Κιάτου.


Επί του από 27-10-2017 αιτήματος της κ. Ξενογιάννη Δημ.  Περί: «Χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος (Κ.Ο.Κ) Στάσης & Στάθμευσης οχημάτων» .


Επί του από 31-10-2017 αιτήματος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙΚΟ-ΖΩΗ»


Ανάκληση της αριθ. 413/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας μετά το με αρθ.

πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίων

«Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ».


Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κλειμεντίου στο Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης .


Επί του με αριθ. πρωτ. 52/1126/08-11-2017 αιτήματος του Ο.Τ.Ε  Α.Ε. περί: «Χορήγησης άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών».


Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού μετά την αριθ. 10/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ.      


Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως Συνδιοργανωτής στο «1ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού» της Ε.Α.Σ. Κιάτου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε.


Έγκριση της 38/2017 απόφασης Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί: «τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».


Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.


Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ» της αρ. 50/2011 μελέτης της ΤΥ.


Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΉ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στις Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ  ΜΕΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ»   


Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αριθ.20/2014  μελέτης της Τ.Υ.


Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ»,  της αριθ.11/2011 μελέτης της Τ.Υ.


Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, Δήμου Σικυωνίων.


Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,  Δήμου Σικυωνίων.

Google+ Linkedin