Πάνος Μπεγλίτης:Επάγγελμα «Διπλό…μάτι»!!

Μάθε τέχνη διπλωμάτη…κι’ας τους, να τους βγει το μάτι!                                                                                                                                                                                                                     Κάπως έτσι, ενδεχομένως,σκέφτηκε  και ο συμπολίτης μας, τέως υπουργός, Πάνος Μπεγλίτης  ,σύμφωνα με το δημοσίευμα του Δραγουμάνου...« Τον αναδιορισμό του στο ΥΠΕΞ αιτήθηκε ο τέως υπουργός Πάνος Μπεγλίτης, υποσχόμενος στο προφορικό ότι στη συνέχεια έχει κανονίσει την απόσπασή του στο ΠΑΣΟΚ. Επικαλείται τη διάταξη για τον αναδιορισμό υπαλλήλων που παραιτήθηκαν και δεν εξελέγησαν. Ο Προσωπάρχης Τάκης Σαρρής ακούγεται ότι σπρώχνει το πράγμα (ήδη άλλωστε τακτοποίησε τη σύζυγο και την άλλη αποσπασμένη του κ. Μπεγλίτη στη ΣΤ4 και ΣΤ5 Διεύθυνση). Το ερώτημα είναι πώς η εν λόγω διάταξη τυγχάνει τέτοιας ευρείας ερμηνείας ώστε να καλύπτει και περιπτώσεις υπαλλήλων που όχι μόνο δεν απέτυχαν, αλλά εκλέχθηκαν μια φορά ευρωβουλευτές και δύο φορές βουλευτές διατελώντας μάλιστα και μέλη της Κυβέρνησης. Αν είναι έτσι, γιατί έγινε τόση φασαρία όταν ο κ. Λοβέρδος πέρασε ειδική διάταξη ώστε να αναδιορίζονται οι βουλευτές που ήταν ιατροί του ΕΣΥ και δεν επανεκλέγονταν; Τότε τι χρειαζόταν η διάταξη αυτή; Μέχρι τώρα ξέραμε ότι για τους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους επιτρέπεται ο αναδιορισμός μόνο στη περίπτωση που παραιτούνταν και στις αμέσως επόμενες εκλογές δεν επιτύγχαναν την εκλογή τους. Αλλά με το ΥΠΕΞ, όλα είναι δυνατά… ιδίως επί καθεστώτος Ζέπου. Τα ανωτέρω γράφουμε από αγάπη προς τον κ. Μπεγλίτη, διότι δεν έχει κανένα λόγο να μπλέξει πάλι με το σινάφι του ΥΠΕΞ και τους «συναδέλφους» του που περιμένουν πώς και πώς να τον μειώσουν…  »

Google+ Linkedin