Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου διοργανώνει σεμινάρια για τις Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ 2 Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου  & Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ (παράρτημα Πάτρας), πρόκειται να διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΦΕΤ για τις Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – Επιπέδου 1.

Τα προγράμματα Επιπέδου−1 αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων και έχουν ως στόχο την κατάρτιση του υπάρχοντος και νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.  Χειριστής τροφίμων είναι οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα. Δηλαδή, το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. 

Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 ώρες (2 ημέρες από 5 ώρες). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από έμπειρους εκπαιδευτές, άριστα καταρτισμένους στο αντικείμενο, πιστοποιημένους από τον ΕΦΕΤ και είναι  προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης καθώς και στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων ώστε να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στους εκπαιδευόμενους θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης  βάσει της εγκυκλίου 14708/17-8-07 του ΕΦΕΤ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά από την επιχείρηση, σε έλεγχο του ΕΦΕΤ. Στη συνέχεια σε ημερομηνία που θα ορίσει ο ΕΦΕΤ, οι καταρτιζόμενοι θα εξεταστούν για την οριστική πιστοποίησή τους.

Η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ είναι απαραίτητη για όσους δουλεύουν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τρόφιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου (Νικηταρά 19) και στα τηλέφωνα 2742026795, 6972778617, 6948889720.

Το κόστος για κάθε εκπαιδευόμενο επιχείρησης μέλους Εμπορικού Συλλόγου καθορίζεται στα 70€. Στην περίπτωση συμμετοχής από δύο και πάνω εκπαιδευομένων, το ποσό ορίζεται στα 65€ έκαστως.

Google+ Linkedin