Ο Δ.Σ.Κορίνθου διαμαρτύρεται ,επιφυλασσόμενος για την νομιμότητα των ενεργειών Δέδε…

Κατόπιν της πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση του Συλλόγου μας περί ανάθεσης έργου συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε δικηγορικό γραφείο Πειραιώς όπως και περί της ανάθεσης ομοίου έργου υποστήριξης υπηρεσιών των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς μας σε δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, 22-10-2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, συζήτησε το ανωτέρω θέμα και έλαβε ομόφωνα την κατωτέρω απόφαση:              

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου διαμαρτύρεται έντονα και αποδοκιμάζει το γεγονός της ανάθεσης έργου συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε δικηγορικό γραφείο Πειραιώς όπως και το γεγονός της ανάθεσης ομοίου έργου υποστήριξης υπηρεσιών των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς μας σε δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεδομένου ότι:

1.- Με τον τρόπο αυτό απαξιώνονται οι δικηγόροι της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας ως και οι δικηγόροι των υπολοίπων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς μας και μάλιστα μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν έγιναν ποτέ γνωστές στους τυχόν ενδιαφερόμενους δικηγόρους.

2.- Θεωρεί ότι η παραπάνω ενέργεια δημιουργεί μείζον ηθικό ζήτημα και αποφασίζει να απευθυνθεί στους αρμόδιους φορεί ήτοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας για να εκδηλώσει την διαμαρτυρία του.

3.- Επιφυλάσσεται περαιτέρω να διερευνήσει την νομιμότητα των άνω αναθέσεων οπότε και θα λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις.

4.- Αποφασίζει τον συντονισμό των παραπάνω ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου με τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Κόρινθος, 22-10-2012

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γενική Γραμματέας

Παναγιώτης Αθ. Νικολόπουλος               Παναγιώτα Επιβατινού

Google+ Linkedin