Ολικό «λίφτινγκ» στη σύνθεση της οργανωτικής δομής της ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε τους νέους 15 γραμματείς και 140 αναπληρωτές της οργανωτικής δομής του κόμματος. Το 73% δεν είχε αναλάβει ποτέ στο παρελθόν ανάλογη θέση.

Τη νέα σύνθεση της οργανωτικής δομής ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, εκλέγοντας τους νέους γραμματείς και τους νέους αναπληρωτές.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για 15 γραμματείς και 140 αναπληρωτές, εκ των οποίων το 73% δεν είχε αναλάβει ποτέ στο παρελθόν ανάλογη θέση. Παράλληλα, το 20% εξ αυτών δεν είχε ποτέ ενεργό ανάμιξη στα κομματικά δρώμενα της Νέας Δημοκρατίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% διαθέτει πτυχία ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, το 97% προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους κυμαίνεται στα 42 έτη.

Σύμφωνα με τη «γαλάζια» παράταξη, μέσω της νέας οργανωτικής δομής επιτυγχάνεται η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των περιφερειών της χώρας και αυτό τον στόχο εξυπηρετεί και η νέα διάρθρωση του οργανωτικού σχήματος, με το 45% των αναπληρωτών γραμματέων να κατοικούν στην περιφέρεια.

Ταυτόχρονα, η ΝΔ προχώρησε στη διεύρυνση του αντικειμένου και της δράσης αρκετών εκ των γραμματειών της, ώστε να προσαρμοστούν απολύτως και στο κυβερνητικό της πρόγραμμα.

Τέλος, γνωστοποιήθηκε ότι νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου είναι ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, πλαισιώνοντας την επίσης αναπληρώτρια Σοφία Ζαχαράκη. Η Μαρία Σπυράκη παραμένει ως εκπρόσωπος Τύπου.

Google+ Linkedin