Οι πρώτες προγραμματικές δεσμεύσεις του Δημήτρη Πιστεύου βάζουν στο επίκεντρο τη νέα γενιά

Οι πρώτες προγραμματικές δεσμεύσεις του Δημήτρη Πιστεύου βάζουν στο επίκεντρο τη νέα γενιά

Με επίκεντρο τη νέα γενιά , οι πρώτες προγραμματικές δεσμεύσεις του  υποψήφιου δήμαρχου Σικυωνίων Δημήτρη Πιστεύου υπηρετούν το μεγάλο στοίχημα της «ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ» για την Σικυωνία του μέλλοντος…

Συγκεκριμένα  οι προγραμματικές δεσμεύσεις αφορούν τη δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, την θεσμοθέτηση Συμμετοχικού Προϋπολογισμού για τη νεολαία και την ωρίμανση και προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Σικυωνίων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας.

🚩 Αναλυτικότερα :
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων που θα δημιουργηθεί, θα αποτελεί άτυπο θεσμικό όργανο του Δήμου Σικυωνίων και θα δίνει την δυνατότητα στον νεανικό πληθυσμό να εκφραστεί, να διατυπώσει και να συμμετέχει -συμβουλευτικά- με τις ιδέες και τις απόψεις του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δήμου. Θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες ηλικίας 15-30 ετών, κάτοικοι του Δήμου Σικυωνίων, ανεξαρτήτως αν είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο δημοτολόγιο ή σε δημοτολόγια διαφορετικών δήμων, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
2. Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός για τη νεολαία θα δίνει τη δυνατότητα στους νέους της περιοχής να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην κατανομή μέρους του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Δήμου, με βάση τις προτεραιότητες
και τα αιτήματα που οι ίδιοι θέτουν για το ποια- κατά προτεραιότητα – έργα επιθυμούν να υλοποιηθούν, σε ποια περιοχή και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αλλά και για το ποιες δράσεις πολιτισμού θα ήθελαν να υλοποιηθούν.
3. Η κατάθεση υποψηφιότητας για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας θα γίνει στον πρώτο κιόλας χρόνο θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Σημειώνεται ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νέων ξεκίνησε το 2009 ως μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Το 2014, το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνώρισε επίσημα τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας και έγινε εταίρος στην πρωτοβουλία αυτή. Η απονομή του τίτλου έχει στόχο να ενδυναμώσει τους νέους ανθρώπους, να προωθήσει τη συμμετοχή της νεολαίας και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, με την προώθηση της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των νέων. Από τις πιο σημαντικές πτυχές του θεσμού είναι η βελτίωση της καθημερινής ζωής των νέων στην πόλη, συνεπώς, επιλέγεται όποια ευρωπαϊκή πόλη εστιάζει τις προσπάθειές της στο να δώσει στους νέους και στις νέες την ευκαιρία να συμβάλουν, να ακουστούν, να προβάλουν τις ιδέες τους σε όλους τους τομείς.
Google+ Linkedin