Οι Επαγγελματικοί φορείς της Κορινθίας για την Διακλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ισθμού

Η Διακλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ισθμού  διευκρινίζει :

Η διακλαδική συντονιστική επιτροπή ισθμού αποτελεί μια πρωτοβουλία επαφής και επικοινωνίας των επαγγελματικών φορέων με τον αγροτικό κόσμο. Μια αναγκαία πρωτοβουλία με πολλαπλούς στόχους.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις με όλο το βάρος των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου που προσπαθούν να επιλύσουν, έχουν επιπτώσεις στην ζωή των πολιτών και κυρίως των επαγγελματιών που η επαγγελματική τους υπόσταση εξαρτάται από την δυνατότητα να μετακινούνται. Στις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων παρατηρήθηκε ένα έλλειμμα πληροφόρησης για τα ωράρια κλεισίματος των δρόμων, με αποτέλεσμα την αδυναμία προγραμματισμού των μετακινήσεων και την δημιουργία πολλών προβλημάτων σε μεταφορείς και απλούς πολίτες. Η συντονιστική ήρθε να λύσει το πρόβλημα αυτό, παρακολουθώντας το πρόγραμμα των μπλόκων και ενημερώνοντας τους πολίτες για το τι ακριβώς πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Αποτέλεσε τον 1ο στόχο ο οποίος και επετεύχθη μέσω του blog.
Τα προβλήματα όμως που οδήγησαν στις κινητοποιήσεις μένουν και εκεί υπάρχει πεδίο συνεργασίας στην προσπάθεια λύσης τους. Πολλά από αυτά είναι κοινά, άλλα είναι κλαδικά και απαιτούν τον χρόνο τους για να τεθούν σε κοινή βάση αγώνων. Για τον λόγο αυτό και είναι σε διαδικασία διαβούλευσης οι συνεργατικές κινητοποιήσεις που θα ανακοινώνονται όταν αποφασίζονται.
Στο μεσοδιάστημα οι αγρότες με βάση το συντονιστικό τους όργανο θα ακολουθούν το πρόγραμμα των μπλόκων τους, για το οποίο η διακλαδική συντονιστική θα συνεχίζει να σας ενημερώνει.
Google+ Linkedin