Να δώσουμε αξία στη συμμετοχή για να δώσουμε αξία στο Δημότη (του Ευστάθιου Π. Σεμιτέλου)

Να δώσουμε αξία στη συμμετοχή για να δώσουμε αξία στο Δημότη (του Ευστάθιου Π. Σεμιτέλου)

Άρθρο του Ευσταθίου Π. Σεμιτέλου*

Εισαγωγική σημείωση για την τοπική ανάπτυξη.

Η Δημοτική Οικονομία θα πρέπει να βασιστεί στην ενεργή δημιουργία νέων αγορών και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων. Να επικεντρωθούμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Να απελευθερώσουμε τις αδρανείς δυνάμεις της κοινωνίας και να πυροδοτήσουμε κάθε δημιουργικό κύτταρο σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Ο Δήμος μας μπορεί να σταθεί καλύτερα στα πόδια του και να απελευθερώσει τις δυνάμεις εκείνες που σήμερα αδρανοποιεί το δημοτικό-πολιτικό σύστημα.

Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια με ενίσχυση των δημοτικών κοινωνικών δομών ασκώντας με ριζοσπαστικό τρόπο μια νέα δημοτική κοινωνική πολιτική. Να δώσουμε αξία στην ανακύκλωση εκσυγχρονίζοντας τα ανταποδοτικά τέλη με δικαιότερο τρόπο. Να βελτιώσουμε το δείκτη του 15,5 % που μας αντιστοιχεί για το ανώτατο και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κυρίως να μειώσουμε τον υψηλό δείκτη του 41,2% που αφορά το χαμηλό και κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης. Να εκσυγχρονίσουμε  τα εποπτικά εκπαιδευτικά μέσα εξασφαλίζοντας διαδραστικούς πίνακες για όλα τα σχολεία μας. Να εξαλείψουμε την παρατηρούμενη μικροανομία με εργαλείο τη διαφάνεια και να ενισχύσουμε  την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο την ατομική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Να παρέμβουμε αποτελεσματικότερα ώστε να εξασφαλίσουμε την παρουσία του αγροτικού γιατρού στα δημοτικά διαμερίσματα βελτιώνοντας και την ιατρική φροντίδα και τις ιατρικές γραφειοκρατικές ανάγκες των δημοτών μας.

Διαπιστώσεις:

 Ο «Κύκλος της Πρόσβασης».

Η σημερινή διαχείριση του πλούτου οδηγεί στο φαύλο «Κύκλο της Πρόσβασης». Όσο το δημοτικό σύστημα επικεντρώνεται στη διανομή κεφαλαίου και όχι στη δημιουργία πλούτου τόσο περισσότερο έχει ανάγκη τους «έχοντες». Αυτοί μόνο μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια αναζητώντας «φωτογραφικές» αποφάσεις που μπορούν να παρθούν μόνο όταν αυτές εξαρτώνται από λίγους. Η αρμονική συμβίωση της κάστας που διαθέτει κεφάλαια και της κάστας που μοιράζει χρήματα δημιουργεί έναν καταστροφικό κύκλο. Όσο πιο πολύ συγκεντρώνεται ο πλούτος στα χέρια λίγων τόσο περισσότερο συγκεντρώνεται και η εξουσία.

Αν θέλει κάποιος να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, πρέπει πρώτα να συμβιβαστεί με τον «Κύκλο της Πρόσβασης». Ένα δίκτυο πολιτικών, δημοτικών παραγόντων, τραπεζιτών και επενδυτών που μπορεί και απελευθερώνει επιλεκτικά τους πόρους και τις διαδικασίες παραγωγής. Αυτό γίνεται είτε γι΄ αυτούς που ήδη έχουν κεφάλαια είτε για ευκαταφρόνητα ποσά. Σ΄ αυτό το περιβάλλον, η ατομική πρόοδος του καθενός μας δεν εξαρτάται από τις δημιουργικές μας ικανότητες αλλά από τη δυνατότητά μας ή μη να ενταχθούμε στον «Κύκλο της Πρόσβασης». Με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό-δημοτικό σύστημα μας κατατάσσει μέλη μιας κοινωνίας πολλαπλών στρωμάτων και διαφορετικών ταχυτήτων που αλλοιώνουν την κοινωνική συνοχή διατηρώντας σημαντικές πηγές σε αδράνεια και στασιμότητα. Είναι κατά βάση αυτό που αλλοιώνει τη σημασία της αξιοπιστίας της πολιτικής και οδηγεί στη μη συμμετοχή. Αυτή η επιβολή του «Κύκλου της Πρόσβασης» είναι που ακυρώνει κάθε μορφή συλλογικής προσπάθειας και η έννοια της Κοινωνικής δικαιοσύνης πάει περίπατο.

Η λογική της ταύτισης της προσωπικής κερδοσκοπικής ικανότητας με τη συλλογική πρόοδο και ο ατομικός πλουτισμός ως στόχος για μια δήθεν αποτελεσματική και δυναμική οικονομία απομακρύνει τις συλλογικότητες από την παραγωγική διαδικασία. Σήμερα ο Δήμος είναι παραιτημένος από τη διαδικασία παραγωγής ενώ θα έπρεπε να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει συνεταιριστικές προσπάθειες παραγωγών. Η επικρατούσα κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας. Αν δε γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, η κοινωνία θα παραμένει συνεχώς καθηλωμένη αυξάνοντας την απόγνωση των χαμηλότερων στρωμάτων.

Εάν θέλουμε να αναστρέψουμε αυτήν την πορεία οφείλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής. Πώς όμως;

Προσεγγίσεις:

ü Υιοθέτηση της δημοτικής διαύγειας.

 Όλες οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις των προβλεπομένων θεσμικών δημοτικών οργάνων, των νομικών προσώπων του Δήμου και των ενδεχόμενων εταιρειών τους, για να είναι ισχυρές, να πρέπει να αναρτώνται άμεσα σε κατάλληλη θέση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σήμερα για παράδειγμα ποιος Δημότης  ξέρει τι ειπώθηκε, πότε, από ποιόν και για ποιο θέμα στα νομικά πρόσωπα του Δήμου; Ποιος γνωρίζει για τον τρόπο λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων τους;

ü Αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχος.

Ο «Πελατειακός Καπιταλισμός» αποτελεί ένα συντηρητικό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο που έχει οδηγήσει ξανά και ξανά την χώρα σε χρεοκοπία. Με ταυτόσημη λογική κινούνται και εκείνοι που βοηθούν στην ενδυνάμωση του «Κύκλου της Πρόσβασης» και στη συρρίκνωση των δομών που λογοδοτούν στον δημότη αλλά και οι «ψηφοσυλλέκτες» της πελατειακής δημοτικής δημοκρατίας.

Αποσυγκέντρωση εξουσίας και αρμοδιοτήτων σημαίνει ότι τα προβλήματα λύνονται κοντά στο δημότη, σημαίνει όμως και τακτική λογοδοσία σε μεγαλύτερη δημοτική βάση. Το δημαρχοκεντρικό  μοντέλο άσκησης δημοτικής πολιτικής πρέπει να ελεγχθεί περισσότερο. Αποκτώ εξουσία σημαίνει καθαρές αρμοδιότητες καθαρές ιεραρχίες καθαρές σχέσεις εξουσιών ώστε ο δημότης να γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί και από που πρέπει να περιμένει λύση στο πρόβλημά του. Την αποτελεσματικότητα όσων αποκτούν ή κατέχουν εξουσία ελέγχουν τόσο οι δημότες όσο και ο Δήμος, του οποίου ο ρόλος καθίσταται περισσότερο «επιτελικός» στη διαχείριση διαφόρων θεμάτων και δράσεων που αναπτύσσονται σε διαμερισματικό δημοτικό επίπεδο. Πρέπει να αυξηθούν οι αποφάσεις αυτού του επιπέδου και να υιοθετηθούν νέοι κανόνες διαβούλευσης με εκτεταμένη διαφάνεια. Η ανάδειξη του επιτελικού ρόλου και ο αυστηρός προσδιορισμός των στόχων αποτελεί τη μόνη εγγύηση σωστής λειτουργίας. Αποφασιστικός παράγοντας για τη δημοτική ανάπτυξη είναι η ενίσχυση της δημοτικής και της διαμερισματικής δημοκρατίας. Δεν μπορεί η λογοδοσία να υφίσταται και να κρίνεται κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια μόνο στις εκλογές. Με εκτεταμένη λογοδοσία δεν θα είναι πια εύκολο για έναν Δήμαρχο ή έναν Πρόεδρο Δημοτικού διαμερίσματος να πείσει ότι κάτι «δε γίνεται» όταν την ίδια ώρα το κάνει ο διπλανός Δήμαρχος ή Πρόεδρος.

Να συνδιαμορφώνουμε λοιπόν το μέλλον μας, μέσα σε ένα πλαίσιο πραγματικής δημοκρατίας, όπου είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις επιλογές μας και μπορούμε όλοι να απολαύσουμε τα δικαιώματά μας. Να συμμετέχουμε στην παραγωγή του πολιτισμικού, κοινωνικού και οικονομικού δημοτικού πλούτου που έχει ανάγκη ο Δήμος μας.

Βεβαίως απαιτούνται και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις αλλά τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να υιοθετήσουμε στην πράξη μια διαφορετική λειτουργία μέσω των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων;

Η απόλυτη αποδοχή της εκτεταμένης διαφάνειας, η επέκταση της διαβούλευσης και της λογοδοσίας, και η χρήση της τεχνολογίας στην κατεύθυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας είναι τα κλειδιά του μέλλοντός μας.

Γι’ αυτό

Αγαπητή φίλη-συνδημότισσα, αγαπητέ φίλε-συνδημότη, σε προσκαλώ να συμμετέχεις.

Να γίνουμε μαζί η Αλλαγή που έχουμε όλοι ανάγκη. Έλα μαζί μας.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ. Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ.

* Ο Ευστάθιος Σεμιτέλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με την δημοτική παράταξη «Ορίζοντες Δημιουργίας» του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Καραβά

Google+ Linkedin