Μοντέλο «αγοράς υπό δοκιμή» επεξεργάζονται οι τράπεζες για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις

Σειρά εναλλακτικών σχεδίων επεξεργάζονται οι τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία  αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των κόκκινων δανείων.

Με βάση τα παραπάνω, ο υποψήφιος επενδυτής θα μπορεί να αναλαμβάνει το management μιας υπερχρεωμένης εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με παράλληλο δικαίωμα (option) μελλοντικής αγοράς της εταιρείας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Σε πολλές περιπτώσεις θα επιλεγεί και η λύση αναδιάρθρωσης δανείων που θα προβλέπει (άμεσα ή έμμεσα) κουρέματα, επιμηκύνσεις λήξεων και κεφαλαιακές ενέσεις από ήδη υπάρχοντες, ή από νέους μετόχους.

Σύμφωνα πάντως με παράγοντες  της αγοράς, δεν θα υπάρξουν funds και λοιποί επενδυτές διατεθειμένοι να βάλουν πολύ μεγάλα ποσά προκειμένου να αποκτήσουν άμεσα τον μετοχικό έλεγχο μιας υπερχρεωμένης εταιρείας και να αναλάβουν έτσι έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο.

Google+ Linkedin