Με τροπολογία Φίλη καταργείται η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών

Με τροπολογία που έφερε  ο Νίκος Φίλης στην Βουλή το Υπουργείο Παιδείας καταργεί την διάταξη περί διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών, η οποία προέβλεπε πως όσοι φοιτητές δεν εγγραφούν σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα  χάνουν αυτομάτως την ιδιότητα του φοιτητή.

Ταυτόχρονα καταργείται και η υποχρέωση που είχαν οι «αιώνιοι» φοιτητές σύμφωνα με το σχετικό νόμο Διαμαντοπούλου , να επαναγράφονται για κάθε εξάμηνο στο ίδρυμα φοίτησής τους. Επιπρόσθετα ο Νίκος Φίλης έφερε άλλη μια ρύθμιση που αφορά στην απαγόρευση μετακίνησης μελών ΔΕΠ από τα περιφερειακά ΑΕΙ προς αυτά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ουσιαστικά σε ότι αφορά στην κατάργηση της διάταξης Διαμαντοπούλου για τους «αιώνιους» φοιτητές αυτή είναι ολοσχερής καθώς καταργείται το όριο φοίτησης ν+2 που με την παρέλευση αυτού ο φοιτητής είτε διαγραφόταν, είτε σε κάποιες περιπτώσεις συνέχιζε τις σπουδές του, κάνοντας χρήση του εσωτερικού κανονισμού του ιδρύματος.

Google+ Linkedin