Με το σκανδαλώδες νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς περνάμε “από συνεταιρισμούς κεφαλών… σε συνεταιρισμούς κεφαλαίων…”

Με εισηγητές την Κορίνθια βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας  Μαριλένα Σούκουλη και τον Λάκωνα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη συνεδριάζει σήμερα στις 14.00΄ & 18.00΄ (για 2η & 3η φορά αντίστοιχα) η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σκανδαλώδους νομοσχεδίου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Βέβαια ο κολεγιόπαις ακροδεξιός – υπουργός Μάκης Βορίδης διατείνεται πως με το νέο νόμο, ο παραγωγός «θα αισθάνεται ασφάλεια, θα αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει διαφάνεια και θα βλέπει το εισόδημά του να αυξάνεται». Αερολογίες…

Αν κάποιος δει την Αιτιολογική Έκθεση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, τότε η εικόνα “ασφάλειας” ανατρέπεται σε ουσιαστικά σημεία με κάποιες επικίνδυνες καινοτομίες που εισάγουν οι φιλελεύθεροι «σχεδιαστές» του.Ανατρέπεται άρδην, στο όνομα του «εκσυγχρονισμού» και της «ανταγωνιστικότητας», όχι μόνο η -έστω ατελής- συνεταιριστική παράδοση, αλλά και η ίδια η πραγματικότητα της ελληνικής Γεωργίας. 

Αλλά ας δούμε τις «καινοτομίες»…

  • Η  άλωση των συνεταιρισμών από τα αγροδιατροφικά μονοπώλια ,καθώς δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΣΟ σε ποσοστό μέχρι 35% 
* Μάλιστα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα μπορούν να αποκτήσουν τη διοίκηση του συνεταιρισμού με το 35% των μερίδων. Με βάση το νομοσχέδιο, στην πρώτη γενική συνέλευση για να υπάρχει απαρτία θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οι μισοί αγρότες που είναι μέλη του συνεταιρισμού, ενώ τα μέλη – «επενδυτές» δεν υπολογίζονται στην ύπαρξη απαρτίας. Ωστόσο, στη δεύτερη γενική συνέλευση «απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων». Άρα, ο επιχειρηματίας είναι πολύ πιθανόν να έχει την πλειοψηφία στη δεύτερη συνέλευση, αφού συνήθως η συμμετοχή των αγροτών-μελών είναι μικρή στις αρχαιρεσίες.
  • Η λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) εντάσσεται στο πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών, παραβλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική ύπαιθρο.
  • Υποτάσσει ολόκληρο το συνεταιριστικό κίνημα στην κυριαρχία των «κατά κύριο επάγγελμα» αγροτών και των μεγαλοαγροτών, ορίζοντας πως δέκα μέλη με συνεταιριστική μερίδα 10.000 €, μπορούν να ιδρύσουν συνεταιρισμό. 
* Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους «επενδυτές» να φτιάξουν νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δορυφοροιοποιώντας αγρότες. Με αυτό τον τρόπο θα καρπωθούν και τα κίνητρα που δίνονται από το κράτος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
  • Η  διαδικασία για την ίδρυση Α.Σ.Ο. περνάει στο ανεξέλεγκτο κομματικό κράτος καθώς οι ενδιαφερόμενοι “επενδυτές”  θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν μία διοικητική πράξη που εκδίδεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όχι με δικαστική απόφαση.
  • Προβλέπεται το πάγωμα για μια πενταετία των διώξεων που αντιμετωπίζουν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνεταιρισμών που τελούν υπό εκκαθάριση, εξυγίανση ή πτώχευση και αφορούν την μη καταβολή εισφορών ή/και φόρων στο δημόσιο. 

Όλα  αυτά σημαίνουν με δυο λόγια ότι με την ψήφιση αυτού του σκανδαλώδους νομοσχεδίου περνάμε από τους συνεταιρισμούς  κεφαλών… σε “συνεταιρισμούς  κεφαλαίων…” και βεβαίως απομακρυνόμαστε από την συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας ,που ορίζει τους συνεταιρισμούς ως μέσα αυτοβοήθειας των μικρών δυνάμεων μέσα από τους οποίους θα μπορούσαν να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό και τους ενδιάμεσους, που ήταν η αιτία αύξησης των τιμών των αγαθών.

Google+ Linkedin