Λιμνοδεξαμενή Ρίζας – Μια ακόμη χάμενη ευκαιρία

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φίλες και φίλοι,
από την πρώτη στιγμή ιεραρχήσαμε σε κορυφαία θέση σπουδαιότητας για τον Δήμο μας το θέμα της λιμνοδεξαμενής στη Ρίζα. Στοχεύοντας σε παραγωγικά για τον τόπο μας έργα, αλλά και αναγνωρίζοντας ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό οικονομικό πυλώνα για την περιοχή μας, προτείναμε επανειλημμένα την αλλαγή της υπάρχουσας μελέτης από ύδρευσης -άρδευσης αποκλειστικά σε άρδευσης.

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίξαμε ότι θα αυξηθούν οι πιθανότητες να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αυτό το απαραίτητο για τον τόπο μας έργο. Έπρεπε να περάσουν 3 ολόκληρα χρόνια για να πειστεί η Δημοτική Αρχή για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης από εμάς δράσης και να αποφασίσει τελικά να υιοθετήσει την πρότασή μας.
Δυστυχώς για τον τόπο μας πριν προλάβει να ολοκληρώσει την τροποποίηση της μελέτης, ανακοινώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο ένα τεράστιο πρόγραμμα εγγείων βελτιώσεων σχετικό με λιμνοδεξαμενές ύψους 180.000.000 ευρώ, στο οποίο δεν κατατέθηκε βεβαίως η μελέτη.

Χάθηκε έτσι με ευθύνη μιας άτολμης και ανέτοιμης Δημοτικής Αρχής μια μεγάλη ευκαιρία για την χρηματοδότηση ενός τεράστιου αναπτυξιακού έργου για την περιοχή μας.

Σε μια περιοχή  στην οποία  το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοτών βασίζεται και στο εισόδημα από αγροτική παραγωγή, η βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και η έγκαιρη και συστηματική διεκδίκηση των σχετικών χρηματοδοτήσεων,  αποτελεί για εμάς μέγιστη προτεραιότητα. 

Google+ Linkedin