«Κουβαρνταλίκια» Νίκα για  την επίσκεψη Μητσοτάκη

«Κουβαρνταλίκια» Νίκα για  την επίσκεψη  Μητσοτάκη

Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 21.000 ευρώ θα πληρώσουν οι πολίτες της Πελοποννήσου για  την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή τους, έπειτα από απόφαση του γαλάζιου περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφάσισε να διαθέσει 21.043,87 ευρώ για την επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη τις συναντήσεις και τις ομιλίες που θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα.

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι μία χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (21.043,87 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του (ης) «01.072 Υπηρεσίες Διοίκησης ΠΕ Αρκαδίας» K.A. Eξόδων 0845.0001 του οικονομικού έτους 2021 για «Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κ. Κ.Μητσοτάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σ.Λιβανού, στις 19-07-2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και των συναντήσεων, ομιλιών και επαφών του», αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια .

Google+ Linkedin