Κβαντική Πληροφορική- Είναι η απάντηση στην Κλάσσικη Πληροφορική?

Κβαντική Πληροφορική- Είναι η απάντηση στην Κλάσσικη Πληροφορική?

* επιμέλεια στήλης : Β. Δ.

………………………….Πρόλογος

Πρίν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή στο τι είναι κβαντική πληροφορία και κβαντικοί υπολογιστές, ας πάρουμε κάποια αξιώματα της κλασσικής ψηφιακής πληροφορίας και των κλασσικών υπολογιστών. Η “τεχνολογίας της πληροφορίας” σήμερα, έχει δυο βασικούς άξονες, πάνω στους οποίου αναπτύζεται, το Υλικό(Hardware) και το Λογισμικό(Software).H διάκριση μιας πατέντας γίνεται όλο και δύσκολο να αποδοθεί σε έναν από τους δύο άξονες, οπότε τους εξελίζουμε παράλληλα και ταυτόχρονα, και τους εξετάζουμε με ενιαία αντίληψη. Το λογισμικό βασίζεται στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης(0,1) και χρησιμοποιούν δυαδικά ψηφία(σειρές από 0 ή 1) για να συμβολίζουν εντολές και δεδομένα.Το κάθε ένα ψηφίο λοιπόν μπορεί να πάρει μια τιμή η 0 ή 1 όπως αντίστοιχα στο κλασσικό δεκαδικό σύστημα, κάθε ψηφίο μπορεί να πάρει μια τιμή κάθε φορά από 0 εως 9 (πχ το 10 η το 05, είναι δύο ψηφία ασχέτως αν αναπαριστούν έναν αριθμό, προσοχή σε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια.Ένα δυαδικό ψηφίο λοιπόν, είναι η ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας που ονομάζεται και bit.

Το υλικό από την άλλη, πολύ απλοποιημένα και στην πιο απλή μορφή του – για να μην με λιθοβολήσουν και οι ειδήμονες- λειτουργεί με την εξής λογική: έχουμε μια είσοδο, ένα ενδιάμεσο πλαίσιο όπου υλοποιούνται πύλες και συνδέσεις-για την ώρα δε μας νοιάζει, ας το σκεφτούμε απλά σαν ένα μαύρο κουτί που “κάνει μαγικά”,και μία έξοδο. Έστω ότι έχουμε ένα πρόβλημα όπου πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βλέπουμε αν ένας αριθμός είναι περιττός η άρτιος και να λαμβάνουμε ένα αντίστοιχο μήνυμα. Και έστω ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί μόνο από μεριάς υλικού.Τι κάνουμε? Τροφοδοτούμε στην είσοδο του εν λόγω “μαύρου κουτιού”, τον επιθυμητό αριθμό, το μαύρο κουτί κάνει τα μαγικά του (Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο Boole και την άλγεβρα του), και από την έξοδο εμφανίζεται ένα μήνυμα που μας κάνει να αντιληφθούμε αν ο αριθμός ήταν άρτιος η όχι. Ok,καλό ακούγεται, αλλα τι κάνουμε στο υλικό?Το υλικό είναι μια πλακέτα που παίρνει ρεύμα από κάπου, πως τροφοδοτούμε την είσοδο?Και πώς καταλαβαίνουμε την απάντηση? Η τροφοδοσία του υλικού γίνεται πάλι από δύο τιμές, τις 0 και 1 αντίστοιχα, οι τιμές 0 και 1 υλοποιούνται στο υλικό ως καταστάσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας.Άρα έχουμε ρεύμα, τροφοδοτεί που τροφοδοτεί το υλικό, γιατί να μη κάνει και κάτι παραπάνω?

Διακριτοποιούμε λοιπόν το ρεύμα ώστε να μας δίνει – με την κατάλληλη, αλλα περιττή για το εν λόγω άρθρο, προεργασία- δύο τιμές, όπου είναι και πάλι η ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας, δλδ 1 bit. Προφανώς μπορεί η είσοδος να χωράει πάνω από ένα bit. Και κάτι πολύ σημαντικό για να πάμε παρακάτω είναι να καταλάβουμε το εξής.Πως η αναλογική πληροφορία -έστω ότι μιλάμε μόνο για απλούς ρητούς δεκαδικούς αριθμούς- μετατρέπεται σε bit? H απάντηση είναι ότι βλέπουμε ποια κοντινή δύναμη του 2(επειδή έχουμε δυαδική πληροφορία, επιλέγουμε βάση το 2) είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό μας, πχ για τους αριθμούς 0-7 μας φτάνουν 3 bit (2³=8,7 είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ΠΡΙΝ το 8), 8-15 χρειάζονται 4 bit (γιατί 2 εις το 4 μας κάνει 16), και πάει λέγοντας. Και η έξοδος μας δίνει επίσης μια σειρά απο bits ως απάντηση.Η εναλλακτικά έχουμε όσα λαμπάκια(leds) όσα bits είναι η έξοδος, και αν ένα λαμπάκι είναι αναμμένο το αντίστοιχο μπίτ είναι 1, αλλιώς 0. Το ξέρω ότι είναι μια δύσκολη και ίσως βαρετή πληροφόρηση, αλλά πιστέψτε με, χωρίς κατανόηση του bit ως βασικής μονάδα πληροφορίας σε υλικό και λογισμικό, και της ικανότητας του να αναπαριστά μεγάλους αριθμούς με λίγα δυαδικά ψηφία(άρα εξοικονόμηση χώρου και πάλι πιστέψτε, εξοικονόμηση χρόνου), δε θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ούτε τι είναι η κβαντική πληροφορία, ούτε γιατί συγκρίνεται με την κλασσική δυαδική πληροφορία.

Κβαντική Πληροφορία: H βάση των Κβαντικών υπολογιστών

Σε αντίθεση με τα bits, η ελάχιστη ποσότητα κβαντικής πληροφορίας αποτελείτε από 1 qubit, δηλαδή μια υπέρθεση(άθροισμα) κάθε πιθανής κατάστασης μεταξύ 0 και 1, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την στιγμή που την παρατηρείς, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πλήθος του qubits που υπάρχουν δίπλα του.Σε αντίθεση με τα bits, που το καθένα είναι ξεχωριστό και ανεξάρτητο από το πότε το παρατηρείς και τι τιμές έχουν τα άλλα bits.
Εν ολίγοις μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπου η πληροφορική θα αξιοποιήσει πλήρως την βασική ποσότητα πληροφορίας ως έναν συνδυασμό τιμών και ενός εύρους πιθανοτήτων που τις καθορίζουν κάθε φορά και ανάλογα με το πλήθος.Στην κλασική πληροφορική, η αβεβαιότητα είναι απαράδεκτη. Με τους κβαντικούς υπολογιστές, ωστόσο, είναι ένα πλεονέκτημα. Οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν έμφυτη ικανότητα να μάθουν για τον κόσμο, ασχολούνται με πιθανότητες, καθώς εξερευνούν πολλαπλές απαντήσεις για να βρουν σύνθετες αποφάσεις.
Όμως, πριν μπούμε στα βαθιά ας δούμε μια απλή εικόνα που έχει δίπλα-δίπλα την αναπαράσταση πληροφορίας που χωράει ένα bit και ένα qubit.Για να μην σας μπλέξω με αριθμούς και συναρτήσεις, απλά παρατηρήστε το εμβαδόν της κάθε περίπτωσης. Απεικονίζει την διαφορά πληροφορίας στις 2 περιπτώσεις, αν και στην πραγματικότητα, είμαστε πολύ κοντά στο να κλιμακώσουμε θετικά -και εκθετικά- την διαφορά υπέρ του Κβαντικού Μπίτ (QuBIt)

Απλά συγκρίνετε το εμβαδόν του ενός σφαιριδίου στην αριστερή στήλη με αυτό της σφαίρας στην δεξιά. Νομίζω είναι μια καλή αρχή για την αντίληψη των αντίστοιχων τάξεων μεγέθους. Μετά σκεφτείτε ότι και τα δύο αντιμετωπίζονται από τα αντίστοιχα συστήματα ως ελάχιστες ποσότητες πληροφορίας!

Τι είναι η κβαντική υπολογιστική;


Οι κβαντικοί υπολογιστές λάμπουν κατά την επίλυση που αφορούν τον αριθμό ή τα δεδομένα με τεράστια ποσά εισόδων -Και κατά διαβολική σύμπτωση, τα λεγόμενα μεγάλα δεδομένα -Big Data- είναι ήδη εδώ και αποτελούν σημαντική βάση για πολλές έρευνες, όπως είδαμε και στο άρθρο περί τεχνητής νοημοσύνης-. Έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων που θα απαιτούσαν υπερυπολογιστές από μέρες έως αδυναμία επίλυσης. Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να προσομοιώσουν τα υποατομικά σωματίδια του σύμπαντος μιλώντας την ίδια γλώσσα με ένα ηλεκτρόνιο ή πρωτόνιο. Είμαστε στην αρχή του κβαντικού υπολογιστικού παραδείγματος που αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανόηση της χημείας, της βιολογίας και της φυσικής.
Αν και είναι ενδιαφέρον, δεν είναι καθολικά γρηγορότεροι από τους κλασικούς υπολογιστές, εκτελούν συγκεκριμένους τύπους υπολογισμών γρηγορότερα. Κάθε λειτουργία μπορεί να μην είναι ταχύτερη, ωστόσο ο αριθμός των λειτουργιών που απαιτούνται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους αλγόριθμους είναι εκθετικά μικρός.

Kαι για να έχουμε μια άποψη για τις εφαρμογές, ας δούμε αυτές που έχουν ιεραρχηθεί από τους κολοσσούς της πληροφορικής ως πιθανά σενάρια επιβράβευσης των επενδύσεων που κάνουν σε ερευνητικά/ακαδημαικά ιδρύματα, καθώς και κατά περιπτώσεις στα δικά τους τμήματα R&D (Έρευνα και Ανάπτυξη)

 • Μηχανική μάθηση
 • Σχεδιασμός υπερκαταλυτών
 • Βιομιμητική
 • Ιατρική και Βιοπληροφορική
 • Επιστήμη υλικών (το πυρίτιο άρχισε να παρωχείται σε άλλα νέα, ενώ το γραφένιο αρχίζει να φαίνεται καλή εναλλακτική.Περισσότερα όμως σε νέο άρθρο)
 • Μηχανική
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Ασφάλεια πληροφοριών
 • Αλλαγή του κλίματος / Περιβάλλον γενικότερα
 • Χημεία και σχεδιασμός φαρμάκων
 • Εναλλακτική Ενέργεια & Φωτοβολταϊκά
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Στατιστική Ανάλυση σε βιομηχανικό επίπεδο και logistic

Βασικές Ιδιότητες Κβαντομηχανικής και Qubits (Και μια ανάσα από τον επίλογο(!))

Υπέρθεση

Η ικανότητα ενός κβαντικού συστήματος να βρίσκεται ταυτόχρονα σε πολλές καταστάσεις. Το παράδειγμα της υπέρθεσης είναι το flip ενός νομίσματος, το οποίο προσφέρεται σταθερά ως κεφαλές ή ουρές – μια πολύ δυαδική έννοια. Ωστόσο, όταν αυτό το νόμισμα βρίσκεται στον αέρα, είναι κεφαλές και ουρές και έως ότου προσγειωθεί, κεφαλές και ουρές ταυτόχρονα. Πριν από τη μέτρηση, το ηλεκτρόνιο υπάρχει στην κβαντική υπέρθεση.


Εμπλοκή

Ως κβαντική ιδιότητα παίρνει αντικείμενα και τα συνδέει μόνιμα εμπλέκοντάς τα μαζί. Όταν προσθέτετε ένα επιπλέον qubit σε έναν κβαντικό υπολογιστή, μια κβαντική μηχανή 50-cubit μπορεί να εξετάσει δύο με ισχύ 50 καταστάσεων ταυτόχρονα. Η αύξηση της ισχύος και η εμπλοκή των qubits επιτρέπει στους κβαντικούς υπολογιστές να λύσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα, βρίσκοντας μια λύση πιο γρήγορα, με πολύ λιγότερους υπολογισμούς.


Παρέμβαση

Ιδιότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των κβαντικών καταστάσεων και την ενίσχυση των σημάτων που οδηγούν προς τη σωστή απάντηση, ενώ ακυρώνουν σήματα που οδηγούν σε λάθος απάντηση.


Συνοχή / αποσυμφωνία

Οι κβαντικοί υπολογιστές είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε θόρυβο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δυστυχώς, οι πληροφορίες παραμένουν κβαντικές για τόσο πολύ καιρό. Ο αριθμός των λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν πριν χαθούν οι πληροφορίες, επομένως, είναι περιορισμένος. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων πόσο θα διαρκέσει η κβαντική πληροφορία πριν από τη συνοχή.
Τα κβαντικά τσιπ πρέπει να διατηρούνται ψυχρότερα από το διάστημα για να δημιουργούνται υπερθέσεις και εμπλοκή των qubits και συγκράτησης όσο το δυνατόν περισσότερο. Η επικοινωνία με qubits που βρίσκονται μέσα σε ψυγείο αραίωσης πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας βαθμονομημένους παλμούς μικροκυμάτων έτσι ώστε το qubit να τοποθετηθεί σε υπέρθεση ή η κατάσταση του qubit να γυρίσει από το 0 έως το 1 εφαρμόζοντας παλμό μικροκυμάτων μεταξύ δύο qubit. Τα σήματα μικροκυμάτων είναι επίσης υπεύθυνα για την εμπλοκή. Προκειμένου να βρεθεί μια λύση, τμήματα ενός προβλήματος κωδικοποιούνται σε μια πολύπλοκη κβαντική κατάσταση και αυτή η κατάσταση γίνεται χειραγώγηση, οδηγώντας το πιο κοντά σε μια λύση – αλλά θα χρειαστούν πολλές λειτουργίες για να φτάσουμε στην καλύτερη λύση.
Όταν οι κβαντικοί υπολογιστές παρέχουν μια απάντηση, είναι με τη μορφή πιθανότητας. Όταν η ερώτηση επαναλαμβάνεται, η απάντηση αλλάζει. Όσο περισσότερες φορές επαναλαμβάνεται η ερώτηση, τόσο πιο κοντά η απάντηση έρχεται στο θεωρητικό ποσοστό ή στη σωστή απάντηση. Αυτό απαιτεί ο σχεδιασμός του κώδικα έτσι ώστε τα qubits να είναι στη σωστή κατάσταση για ένα δεδομένο πρόβλημα. Ο κβαντικός κώδικας χρησιμοποιεί κυματοειδείς ιδιότητες που ακυρώνουν λανθασμένες απαντήσεις και ενισχύουν τις σωστές.


Επίλογος-Που βρισκόμαστε σήμερα στον Τομέα της Κβαντομηχανικής

Πολιτικές Δωρεάν Εξάσκησης

Πώς ξεκινάτε με τον κβαντικό υπολογισμό; Σύμφωνα με τον Δρ Marco Pistoia, διακεκριμένο μέλος του ερευνητικού προσωπικού της IBM και ανώτερο διευθυντή, το Quantum Computing Software, IBM Research, «οι μηχανικοί θα πρέπει πρώτα να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της κβαντικής πληροφορικής, όπως οι έννοιες της υπέρθεσης και της εμπλοκής».
Τα διαδικτυακά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών δωρεάν, αρχίζουν να ξεκινούν μέσω του cloud. Είτε πρέπει να εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία για το μέλλον της καριέρας σας, είτε είστε απλώς περίεργοι για τις δυνατότητές της, μπορείτε να εμπλακείτε και να δοκιμάσετε την τεχνολογία. Αν και αυτό είναι πολύ νωρίς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πρόσβαση σε κβαντικούς υπολογιστές είναι διαθέσιμη παγκοσμίως. Εδώ είναι μερικά για να ξεκινήσετε.


IBM

«Για να καταστήσει την κβαντική υπολογιστική πιο προσιτή σε επιστήμονες, μηχανικούς, ακόμη και φοιτητές, η IBM ξεκίνησε τη δημόσια, βασισμένη στο cloud IBM Q Experience και ο ανοιχτός κώδικας Qiskit ,Πλατφόρμα μέσω της οποίας είναι δυνατή η πρόσβαση σε πραγματικό κβαντικό υλικό. Τα κβαντικά προγράμματα μπορούν να γραφτούν στην Python », λέει ο Δρ Pistoia. «Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 145.000 χρήστες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια πειράματα σε συστήματα IBM Q Experience και έχουν δημοσιεύσει περισσότερες από 170 σχετικές ερευνητικές εργασίες. Αυτή η ευρεία, παγκόσμια αλληλεπίδραση είναι ζωτικής σημασίας στην τρέχουσα επονομαζόμενη εποχή θορύβου ενδιάμεσης κλίμακας (NISQ), όπου οι επαγγελματίες μπορούν ήδη να εκτελέσουν πειράματα σε κβαντικούς υπολογιστές και να μάθουν το μοντέλο προγραμματισμού κβαντικών υπολογιστών. ” Μην ανησυχείτε για το να είστε αρχάριος. Υπάρχουν πολλοί οδηγοί χρηστών, συμπεριλαμβανομένου ενός για αρχάριους.

D-Wave

Η D-Wave Systems Inc. λειτουργεί σε μια αρχιτεκτονική ανόπτησης παρά σε μια καθολική τεχνολογία υπεραγωγών. Το D-Wave’sLeap επιτρέπει σε οποιονδήποτε να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση σε ένα λεπτό ελεύθερου χρόνου σε 2000Q που συνδέεται με σύννεφο κάθε μήνα. Δεδομένου ότι ο κβαντικός υπολογισμός επιλύει προβλήματα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων μεγάλου αριθμού, βελτιστοποίησης διαδρομών ή υπολογισμού μοριακών δομών, ένα λεπτό είναι ένας γενναιόδωρος χρόνος.

Rigetti Computing

Το Rigetti’s Forest SDK είναι ένα ελαφρύ SDK με δυνατότητα λήψης και ενσωματώνει ένα ισχυρό QVM και λειτουργεί στο τοπικό σας μηχάνημα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε με τον κβαντικό προγραμματισμό και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν κβαντική εμπλοκή σε λιγότερες από 10 γραμμές κώδικα. Ξεκινήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε μια ποικιλία πόρων εδώ.


Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Οι τίτλοι επιβεβαιώνουν συνεχώς τις ταχείες εξελίξεις στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής. Υπάρχουν κβαντικοί κριτικοί στην πτέρυγα και κβαντικοί υποστηρικτές που πηδούν στο συγκρότημα και φυσικά, οι επιχειρηματίες κεφαλαίου έχουν τα βιβλία ελέγχου τους, παρόλο που η κβαντική πληροφορική δεν έχει ακόμη εκτελέσει κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει σε κλασικούς υπολογιστές.
Οι εμπλεκόμενες εταιρείες αντιπροσωπεύουν το ποιος είναι στην τεχνολογία.  IBM, Google, Intel, Microsoft, D-Wave Systems και Rigetti Computing αντιπροσωπεύουν μόνο μια χούφτα. Η βιομηχανία είναι επίσης ανοιχτή για νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Η D-Wave Systems Inc. προσφέρει μια μοναδική προσέγγιση κβαντικής ανόπτησης για εφαρμογές που απαιτούν λήψη αποφάσεων με βάση υψηλά επίπεδα συλλογιστικής. Η λύση τους επιστρέφει τις χαμηλότερες δυνατές ενεργειακές λύσεις εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση. Η D-Wave ανακοίνωσε πρόσφατα την λιγότερο «θορυβώδη» συμμετοχή τους, την Το Pegasus, και προσφέρει επίσης το Leap, σε πραγματικό χρόνο, διαδικτυακό κβαντικό υπολογιστικό περιβάλλον. Το Leap είναι η τελευταία προσθήκη στο D-Wave Quantum Cloud Services που εικονικοποιούν την κβαντική πληροφορική για σχεδόν οποιονδήποτε διαθέτει υπολογιστή και ευρυζωνική σύνδεση για χρήση.
Παρόλο Η Intel δεν ήταν ένας πρώτος παίκτης, κάνει βήματα στην κατηγορία. Δύο πρόσφατες συνεισφορές περιλαμβάνουν Tangle Lake, και μια γεμάτη γκοφρέτα σιλικόνης από δοκιμαστικά τσιπ, το καθένα που περιέχει έως και 26-qubit που βασίζονται στις περιστροφές μεμονωμένων ηλεκτρονίων που δοκιμάζονται στο Delft University of Technology, στην Ολλανδία.
Νωρίτερα φέτος, Η IBM ανακοίνωσε το πρώτο εμπορικό σύστημα της βιομηχανίας, τοQ System Oneδιαθέσιμο μόνο σε οργανισμούςIBM Q Network . Το IBM Q εισάγει προγραμματιζόμενο καθολικό κβαντικό υπολογισμό μέσω του IBM Q Experience που βασίζεται στο cloud και της εμπορικής πλατφόρμας IBM Q Network για επιχειρηματικές και επιστημονικές εφαρμογές. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το Q System One είναι ένα βήμα μπροστά τόσο για τη σταθερότητα όσο και για την εμπορική έρευνα. Συνεργάζεται επίσης με την Exxon Mobil σε ένα δίκτυο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μοντέλα πρόβλεψης του κλίματος και διαχείριση ηλεκτρικού δικτύου.
H Google ανακοίνωσε 72 qubit , κβαντικό επεξεργαστής, τον Bristlecone που διατίθεται στο cloud της. Το Cirq, ένα πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για την εκτέλεση αλγορίθμων στους κβαντικούς υπολογιστές, κυκλοφόρησε επίσης η Google, που περιλαμβάνει το OpenFermion, μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη κβαντικών αλγορίθμων για προβλήματα χημείας και το OpenFermion-Cirq, μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει αλγόριθμους κβαντικής προσομοίωσης στο Cirq. Η Google ισχυρίζεται ότι το Bristlecone σύντομα θα επιτύχει την κβαντική υπεροχή, όταν μια κβαντική συσκευή εκτελεί μια εργασία που ένας κλασικός υπερυπολογιστής δεν μπορεί να ολοκληρώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η Rigetti Computing ανακοίνωσε και διέθεσε την  υπηρεσία Quantum Cloud Service (QCS)που περιλαμβάνει το  Forest, μια εργαλειοθήκη λογισμικού για κβαντικό προγραμματισμό στο cloud. Η Rigetti ανακοίνωσε επίσης, αυτό που ισχυρίζεται ότι θα  είναι ο πιο ισχυρός κβαντικός επεξεργαστής στον κόσμο, ένα μοντέλο 128-qubit που αναμένεται να προσπεράσει με διαφορά τον Bristlecone 72-qubit της Google. Αρχικά, οι χρήστες QCS θα περιορίζονται σε ένα τσιπ 16-qubit και η υπηρεσία θα περιορίζεται επίσης σε ορισμένους πελάτες και συνεργάτες της Rigetti, καθιστώντας την, ευρέως διαθέσιμη, αργότερα το 2020. Ο επεξεργαστής επιτρέπει στους κβαντικούς αλγόριθμους να τρέχουν 20- 50φορές  γρηγορότερα στο QCS από ό, τι στην τρέχουσα ρύθμιση cloud, επιταχύνοντας λίγο μετά. Η  Rigetti ισχυρίζεται επίσης ότι βρήκε το “Sweet Spot”(Μέγιστη δυνατή ισσοροπία μεταξύ δυο η και παραπάνω ποιοτικών συνήθων δεικτών.) γλυκό σημείο όπου τα qubits είναι λιγότερο ευαίσθητα στον θόρυβο, λειτουργώντας πύλες δύο qubit με πιστότητα στο 99,2%.

Αναμένουμε λοιπόν, να δούμε και πως θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές για εκμάθηση και έρευνα της κβαντικής μηχανικής, αν θα επαληθευτούν οι υποσχέσεις των εταιριών…. Και κυρίως σε  ποιά κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν οι όποιες ανακαλύψεις στον τομέα…

Β.Δ.

18/6/2020

Google+ Linkedin