Και στο μάτι η πονηρία μη χαθεί η ευκαιρία…στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμου Σικυωνίων !

Με διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από τον “κώδικα της σιωπής ” εγκρίθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων η υπ΄ αριθ. 26/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,που αφορούσε την γνωμοδότηση για την επέκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 1000 αμνοεριφίων πάχυνσης ιδιοκτησίας  Σπ. Οικονομόπουλου & Σια Ο.Ε. 
Να σημειώσουμε ότι το αίτημα της εταιρείας ” Σπ. Οικονομόπουλος & Σια Ο.Ε. ” εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και για αυτό το λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται στην αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων που  απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Όπως είναι γνωστό στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000  ακολουθείται η διαδικασία της ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και υποβάλλεται η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ). 
Στις Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις περιλαμβάνεται η τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας καθώς και από οικισμούς και από πηγές ύδατος. 
Επιπλέον, δύναται να απαιτούνται κατά περίπτωση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (που υποβάλλεται σε περίπτωση που η περιοχή του έργου βρίσκεται σε περιοχή NATURA 2000. Η απόφαση δύνανται να προσδιορίζει επιπρόσθετους όρους για τις ΠΠΔ.
  • Υποβάλλονται οι σχετικές εγκρίσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών σε περίπτωση που η περιοχή του έργου εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και Εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. Οι εγκρίσεις δύναται να προσδιορίζουν πρόσθετες ή άλλες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.
Όλα αυτά βέβαια ήσαν ψιλά γράμματα για την άπειρη (;) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
Αλλά και οι ωσεί απόντες δημοτικοί σύμβουλοι τι έκαναν;…Και στο μάτι η πονηρία μη χαθεί η ευκαιρία…πλειοψηφία και μειοψηφία υπερψήφισε την συγκεκριμένη γνωμοδότηση ! 
Τώρα θα μου πείτε πως τα μέλη της επιτροπής και οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι ανειδίκευτοι…περί της αρχαιολογίας ! 
  •  Ο δήμαρχος δεν τους είπε ότι αυτός  ο τόπος,που βρίσκεται η συγκεκριμένη  κτηνοτροφική εγκατάσταση, ήταν πασίγνωστος στο πανελλήνιο από τους αρχαίους χρόνους; 
  • Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν τους είπε ότι στην περιοχή που βρίσκεται εγκατεστημένη η κτηνοτροφική μονάδα υπάρχουν υπολείμματα του αμυντικού τείχους της Αρχαίας Στυμφάλου,που φτάνουν μέχρι το λόφο της Αγίας Τριάδας κοντά στο χωριό Λαύκα;
  • Κανένας δεν είπε στη συγκεκριμένη επιτροπή (συμμετέχουν από την πλειοψηφία ο Παύλος Χρυσικός και οι νεοφώτιστοι Αλεξόπουλος,Δομετίου, Κελλάρη και από την μειοψηφία οι Γεώργας και  Μπακόλιας ) ότι αυτή τη γνωμοδότηση ενδεχομένως θα την κουβαλούν στην πλάτη τους ως την πρώτη γνωμοδότηση – κατ’εντολή του πελάτη;..
Αρνητική ψήφο στην “γνωμοδότηση της σιωπής” έδωσαν από την μείζονα μειοψηφία οι Τάσος Μαγκαφώσης  και Μπακόλιας  και η Κούλα Μαυραγάνη από την «Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυώνιων Πολιτών». 
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,Τάσος Λεονάρδος, ψήφισε “Λευκό”.

Η διαδικασία βεβαίως δεν κράτησε ούτε πέντε λεπτά…καθώς ουδείς μπήκε στον κόπο να τοποθετηθεί επί της ουσίας της γνωμοδότησης…
Google+ Linkedin