Κέντρο αρωγής και υποστήριξης του ΕΑΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  εγκαινίασε την Παρασκευή 20 Ιουνίου τη λειτουργία νέας Πύλης-Πόλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ένα κέντρο αρωγής και υποστήριξης των φοιτητών της Περιφέρειας και ταυτόχρονης ενημέρωσης του κοινού και δικτύωσης με τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Έδρα της Πύλης-Πόλου, η οποία θα καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα είναι η πόλη της Τρίπολης.

Η δημιουργία Πυλών- Πόλων στις Περιφέρειες χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-1 3 στο πλαίσιο ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Google+ Linkedin