Κάλλιο ύπνο παρά…ετερόδοξες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη !

Πόσο επιφανειακές…μπορεί να ήσαν οι ερμηνείες και οι προτάσεις που διατύπωναν οι ομιλητές του αναπτυξιακού συνεδρίου  “Κορινθία 2025” και ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον πρώην δήμαρχο Σαρωνικού να  “λαγοκοιμάται”;

Βεβαίως,μπορεί ο πρώην δήμαρχος Σαρωνικού να  “λαγοκοιμάται”…όμως οι “λαγοί” του κ. Νανόπουλου ανασυντάσσονται…

Google+ Linkedin