Η Autovision το πρώτο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο με οικολογική συνείδηση στην Ελλάδα

Η Autovision το πρώτο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο με οικολογική συνείδηση στην Ελλάδα

Το CO2 είναι ένας αέριος ρύπος, που είναι υπεύθυνος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Προέρχεται κυρίως από την καύση των ορυκτών καυσίμων και εκλύεται κατά μεγάλο ποσοστό από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων.

Σήμερα τα επιβατικά αυτοκίνητα εκλύουν κατά μέσο όρο περίπου 80-120gr CO2/km (ανάλογα με την τεχνολογία τους). Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα και τις αρνητικές επιδράσεις των εκπομπών CO2, έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2050, οι εκπομπές να μειωθούν κατά 80-90% σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990 . Από το 2021 οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές σε 95gr CO2/km για τα επιβατικά αυτοκίνητα και 147gr CO2/km για τα ημι-φορτηγά. (EU Regulations 443/2009 και 510/2011).

Ως ένα από τα μέτρα της αντιστάθμισης αυτού του φαινομένου είναι η αύξηση της παρουσίας των φυτών (π.χ δενδροφύτευση). Τα φυτά έχουν την ικανότητα μέσω της φωτοσύνθεσης να δεσμεύουν το εκλυόμενο από τα αυτοκίνητα CO2, να το μετατρέπουν και στη συνέχεια να το αποθηκεύουν ως βιομάζα.

Η Autovision το πρώτο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο με οικολογική συνείδηση στην Ελλάδα, δωρίζει σε τεχνικούς ελέγχους οχημάτων που πραγματοποιεί, ένα «πουγκί» με ξηρή δρόγη λεβάντας βάρους ~10gr. Σε μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία, έχει διαπιστώσει πως αυτά τα ~10gr έχουν «δεσμεύσει» από την ατμόσφαιρα ~18gr CO2.
Η λεβάντα έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα από την εταιρεία Agrovision, με έδρα την Ιερισσό Χαλκιδικής, η οποία ανήκει στον όμιλο της Autovision.

Το συμβολικό αυτό δώρο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πελατών της τελευταίας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την ανάδειξη της σημασία των φυτών ως μέσω αντιστάθμισης του εκλυόμενου CO2.

«Αλλάξτε και εσείς τους ρύπους σας με λεβάντα, σε κάθε έλεγχο ΚΤΕΟ»

Κλείστε το ραντεβού σας online

Google+ Linkedin