Η παραγωγική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα…Εκτροφή σαλιγκαριών

Η παραγωγική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα (αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία) έλκει συνεχώς όλο και περισσότερους επενδυτές την τελευταία 3ετία. Αιτία είναι η επιθυμία εκμετάλευσης της ακίνητης περιουσίας με σκοπό την απόκτηση συμπληρωματικού ή βασικού εισοδήματος, αλλά και η ροπή της επιστροφής προς την επαρχία.
      Ένα από τα κρισιμότερα σημεία επιτυχίας που πρέπει να έχει υπόψη του ο υποψήφιος επενδυτής, είναι ο ορθός σχεδιασμός της επένδυσης. «Κλειδιά» του σχεδιασμού αυτού είναι η έγκαιρη και έξυπνη επιλογή εναλλακτικών καλλιεργειών (με γνώμονα τη ΖΗΤΗΣΗ ενός προϊόντος σε παγκόσμιο επίπεδο) και η σωστή καθοδήγηση της παραγωγικής διαδικασίας (με σκοπό την ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)….περισσότερα ΕΔΩ                                                                                                                                                         …χορηγός ανάρτησης

Google+ Linkedin