Η νέα Διοικούσα του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Συγκροτήθηκε σε Σώμα,μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 2016 ,το προεδρείο στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Πελοποννήσου, ως εξής:
 • Πρόεδρος : Χαρίκλεια Τσιώλη (Νομός Αρκαδία)
 • Αντιπρόεδρος Δημήτριος Καρούντζος (Νομός Αργολίδας)
 • Γενικός Γραμματέας : Βασίλειος Βερούτης (Νομός Λακωνίας)
 Μέλη :
 • Ιωάννης Θεοφιλόπουλος (Νομός Μεσσηνίας)
 • Σπυρίδων Καραβάς (Νομός Κορινθίας)
 • Γεώργιος Μαρλαντής (Νομός Μεσσηνίας)
 • Κυριακή Μωρακέα (Νομός Μεσσηνίας)
 • Βασιλική Ξηνταροπούλου (Νομός Αργολίδας) 
 • Παύλος Χρυσικός (Νομός Κορινθίας).
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
 • Πρόεδρος: Σπηλιόπουλος  Κωνσταντίνος, (Νομός Κορινθίας)
 • Αντιπρόεδρος: Δημήτριος : Θωμόπουλος (Νομός Μεσσηνίας)
 • Γενικός Γραμματέας :Χρήστος Παπαναστασίου (Νομός Κορινθίας).
Google+ Linkedin