Η εξόφληση δαπανών άνω των 500 ευρώ επιχειρήσεων, από τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.

Ουσιαστικά, το όλο θέμα προέκυψε μετά και την εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών, αλλά και τη σωρεία κατασχέσεων τραπεζικών υπολοίπων, έτσι ώστε να υφίσταται πλέον πρόβλημα κατά τη χρήση συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Ο νομοθέτης, θέλοντας να διευκολύνει την πράγματι ασφυκτική κατάσταση σε σχέση πάντα με την απαίτηση του νόμου για την εξόφληση απαιτήσεων άνω των 500 ευρώ με τραπεζικό μέσο, δίνει μία πλειάδα λύσεων τα οποία δεν άπτονται ακριβώς των καθ’ ύλη τραπεζικών μέσων (π.χ. ταχυδρομική επιταγή). Συγκεκριμένα η εγκύκλιος μεταξύ των άλλων αναφέρει… περισσότερα »

Google+ Linkedin