Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ – Live μετάδοση

Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ – Live μετάδοση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συνεδριάζει την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί,  μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μεταξύ άλλων θα συζητηθούν,

  • Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021 και τα κονδύλια που προβλέπεται να δοθούν την επόμενη χρονιά στην Αυτοδιοίκηση.
  • Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». Το νομοσχέδιο αφορά τις αλλαγές στο Ν. 4412 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, που αποτελεί πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι επηρεάζει άμεσα την λειτουργία των Δήμων και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.
  • Η παρουσίαση των θέσεων της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες με τίτλο: «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 150/141)»
  • Η παρουσίαση των θέσεων της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά το νέο Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ μεταδίδεται μέσω Live streaming  από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ και το κανάλι της Ένωσης στο Youtube

Google+ Linkedin