‘Ερευνα: Οι ασυμπτωματικοί συμβάλλουν έως 59% στη μετάδοση του κορωνοϊού

‘Ερευνα: Οι ασυμπτωματικοί συμβάλλουν έως 59% στη μετάδοση του κορωνοϊού

Σχεδόν μια στις τέσσερις περιπτώσεις μετάδοσης του ιού αφορά μολυσμένους που παρέμειναν ασυμπτωματικoί.

Τουλάχιστον το ήμισυ της μετάδοσης της  COVID-19 παγκοσμίως μπορεί ενδεχομένως να έχει προκληθεί από τους ασυμπωματικούς που μεταδίδουν τον κορωνοιό στους άλλους χωρίς να το γνωρίζουν, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο  JAMA Network Open .

Επιπλέον, σχεδόν μια στις τέσσερις περιπτώσεις μετάδοσης του ιού αφορά μολυσμένους που παρέμειναν ασυμπτωματικoί, υπολόγισαν οι ερευνητές.

Ο Dr. Jay Butler, δήλωσε ότι για να ελεγχθεί η πανδημία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σιωπηλή πανδημία της μετάδοσης από ανθρώπους χωρίς συμπτώματα.

Στις ΗΠΑ, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται σε πολλές περιοχές αναφέρθηκαν  events υπερμετάδοσης αλλά η ρίζα πολλών εξάρσεων παραμένει ασαφής.

Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε υψηλότερη από την αναμενόμενη μετάδοση από ασυμπτωματικούς, δήλωσαν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές του CDC ανέλυσαν στοιχεία από 10 έρευνες και μετα-αναλύσεις με στοιχεία από πολλές πηγές.

Ως αποτέλεσμα, οι υπολογισμοί τους βασίζονται σε στοιχεία από χιλιάδες περιστατικά παγκοσμίως που καλύπτουν εξάρσεις από τον Ιούλιο.

Αφού ελήφθησαν υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως ο χρόνος που χρειάζεται για όσους έχουν τη λοίμωξη να γίνουν μεταδοτικοί,  τουλάχιστον το 50% των νέων περιστατικών COVID-19 παγκοσμίως φάνηκε ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει προέλθει από έκθεση σε ανθρώπους με τη λοίμωξη που δεν είχαν συμπτώματα.

Έως το 59% όλων των μεταδόσεων προήλθε από ασυμπτωματικούς, με το 35% από αυτούς που ανέπτυξαν αργότερα συμπτώματα και τo 24% από όσους δεν ανέπτυξαν ποτέ.

Ο Butler δήλωσε, ότι περισσότερα από τα μισά των νέων περιστατικών της νόσου υπολογίστηκε ότι προέρχονται από ανθρώπους με τη λοίμωξη που δεν είχαν συμπτώματα.

Πηγές: JAMA Network Open

Google+ Linkedin