Επιμορφωτικές διαλέξεις από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο χώρο τέχνης και πολιτισμού “ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ” στην Κόρινθο

Σύμφωνα προς τις αρχές της σύγχρονης, ανοιχτής και προσβάσιμης κατάρτισης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει στο χώρο τέχνης και πολιτισμού “ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ” στην Κόρινθο κύκλους στοχευμένων διαλέξεων προς το ευρύ κοινό.

Σκοπός του προγράμματος  είναι η υποστήριξη του δικαιώματος όλων στη μόρφωση και τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση με ποιοτικούς όρους και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας και επικοινωνίας. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως μορφωτικού επιπέδου, ηλικίας, φύλου, εκπαίδευσης, θρησκείας κτλ. 

Σε εντελώς προαιρετική βάση πρόκειται να δοθεί σε έναν αριθμό από τους συμμετέχοντες η δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, για την απόκτηση ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων μη τυπικής εκπαίδευσης… περισσότερα »

Google+ Linkedin