Επιμελητήριο: Η πρόταση Γεώργαρη συγκέντρωσε το σύνολο των θετικών ψήφων στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Επιμελητήριο: Η πρόταση Γεώργαρη συγκέντρωσε το σύνολο των θετικών ψήφων στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Με θέμα την τελική διαμόρφωση και ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 συνεδρίασε χθες , Τρίτη 29 Δεκέμβρη, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Η επαναλαμβανόμενη συζήτηση επί του προϋπολογισμού διεξήχθη με βάση την εισήγηση της διοικητικής επιτροπής , που αυτή τη φορά μπήκε σε κατ’ αντιπαράθεση ψηφοφορία με την εναλλακτική πρόταση που υπέβαλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου , Βασίλης Γεώργαρης , ως εκλεγμένο μέλος της “Δύναμης Επιχειρηματικής Προόδου”.

Η εναλλακτική πρόταση του κ. Γεώργαρη εστιάζοντας  ιδιαίτερα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσα από την υποστήριξη τοπικών εκθέσεων και θεματικών εκδηλώσεων σε παλαιά οινοποιεία, ελαιοτριβεία κλπ. , με στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής και ιστορικής υπεροχής της Κορινθίας ,έλαβε το σύνολο των θετικών ψήφων έναντι της πρότασης που εισηγήθηκε η διοικητική επιτροπή και αναμένει την τελική έγκριση, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του νόμου 4712/2020

Η χθεσινή συζήτηση με δεδομένη τη δύναμη των παρατάξεων ήταν προσαρµοσµένη στη λογική της απλής αναλογικής, δηλαδή στο εκλογικό σύστημα  που τις ανέδειξε  και στηρίζεται στις αρχές της διαβούλευσης, της σύνθεσης και των συναινέσεων για τη διαμόρφωση μιας τελικής πρότασης για τον προϋπολογισμό , που είναι ο δεσμευτικός «νόμος» με τον οποίο προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων (πιστώσεων) του Επιμεληρίου και προφανώς του εξασφαλίζουν την αυτοτελή και ανεξάρτητη λειτουργία του.

Προφανώς σε αυτή την πολιτική λογική δεν είχαν θέση παραφωνίες , όπως αυτές που ακούστηκαν στην κατ’ αντιπαράθεση ψηφοφορία και αιωρούνταν μεταξύ του λευκού…του δεν ξέρω…δεν απαντώ…θέλω τη βοήθεια του κοινού…ούτε και άκαιρες θεωρίες περί «πλειοψηφίας της αντιπολίτευσης» , που τελικά διαβάλλουν την έννοια της  δημοκρατίας.

Εξάλλου αν θεωρήσουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι μια ύψιστη πολιτική πράξη αναγκαία για την λειτουργία και τον έλεγχο του επιμελητηρίου αυτή η λογική του δεν ξέρω…δεν απαντώ…δεν μπορεί να έχει αναλογική εφαρμογή στις γενικές αρχές κατάρτισης των προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49, 62 και 64Α του ν. 4270/2014 και στο άρθρο 77 του ν. 4172/2013 περι ΟΤΑ, που ορίζουν τα εξής:
Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο . Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Βεβαίως οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης όλο και κάποιο μέντορα θα έχουν από το χώρο της αυτοδιοίκησης που ενδεχομένως θα μπορούσε να τους είχε ενημερώσει για την εξαιρετικά επείγουσα κυβερνητική εγκύκλιο με θέμα: “Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης¨, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας…ώστε να μην μείνουν «ανεξεταστέοι» και περιμενουν τον προϋπολογισμό του 2022 για να δωσουν εξετάσεις στο μάθημα της δημιουργικής αντιπολίτευσης!

Συνεπώς , όσοι χθες βγήκαν στα τοπικά κανάλια και μιλούσαν για μια ακόμα καταψήφιση προϋπολογισμού που συνιστά ήττα του προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας – μάλλον βιάστηκαν να «πανηγυρίσουν» και εκτίθενται ανεπανόρθωτα

Google+ Linkedin