Επερώτηση της παράταξης Τατούλη για την δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Καλαμάτα

Επερώτηση της παράταξης Τατούλη για την δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Καλαμάτα

Επερώτηση για τη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» που λειτουργεί στην Καλαμάτα, φέρνουν προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου οι Περιφερειακές Σύμβουλοι Ντίνα Νικολάκου, Αντωνία Μπούζα και Μαργαρίτα Σπυριδάκου.

Η επερώτηση έχει ως εξής:

Επερώτηση προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 

Αναμφίβολα στη Χώρα μας η ανυπαρξία κρατικών δομών για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κυρίως κακοποιημένων παιδιών καθώς και η περιπλοκότητα των Νόμων περί αναδοχής και υιοθεσίας έχουν δημιουργήσει συνθήκες για τη λειτουργία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) και την εμπλοκή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Οι κρατικοί φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης αλλά και οι οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού στηρίζουν και συνδράμουν δομές που θεωρούνται  φερέγγυες και αποδεδειγμένα επιτελούν σημαντικό έργο.

Η στήριξη που είναι κυρίως οικονομική είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις που αφορούν τη σωστή λειτουργία των κάθε είδους δομών και ιδρυμάτων και είναι αυτονόητο ότι έχουν προηγηθεί σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες κατά το Νόμο υπηρεσίες.

Τις τελευταίες ημέρες ερευνούνται καταγγελίες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», παράρτημα της οποίας λειτουργεί στην Καλαμάτα από το 2020. Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αφορούν φαινόμενα κακοποίησης ανηλίκων που φιλοξενούνταν στις δομές της συγκεκριμένης ΜΚΟ. 

Οι καταγγελίες αυτές διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη ενώ παράλληλα υπάρχουν ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση καθώς και την Επίσημη Εκκλησία.

  • Επειδή η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει επανειλημμένα επιχορηγήσει τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις του κ.Νίκα που αφορούν στη δομή της Καλαμάτας.
  • Επειδή με το με αριθμ. 01928/2021 χρηματικό ένταλμα πληρωμής έχει χρηματοδοτηθεί η ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου» με το ποσό των 70.000€.
  • Επειδή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις προς τη συγκεκριμένη ΜΚΟ όπως το χρηματικό ένταλμα πληρωμής 06431/2021 ποσού  10.000€, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διασποράς του Covid-19 καθώς και το ποσό των 8.000€ από το ίδιο πρόγραμμα.
  • Επειδή θεωρούμε ότι οι χρηματοδοτήσεις-επιχορηγήσεις που δίνονται από διοικήσεις που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να χορηγούνται με συγκεκριμένα κριτήρια και φυσικά να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διάθεση τους.
  • Επειδή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι αποκλειστικά αρμόδιες σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τον έλεγχο της λειτουργίας των δομών αλλά και για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους,

ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

  • Έχει εκδοθεί  άδεια λειτουργίας στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» που λειτουργεί στην Καλαμάτα;
  • Υπάρχουν σχετικά πορίσματα των επιτροπών αδειοδότησης και τι αναφέρουν αυτά;
  • Έχουν διεξαχθεί έλεγχοι από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη λειτουργία της δομής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο;

Αιτούμεθα να δημοσιοποιηθούν εδώ και τώρα η άδεια λειτουργίας της δομής της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Καλαμάτα που λειτουργεί από το 2020 καθώς και τα σχετικά πορίσματα των αρμοδίων υπηρεσιών.

Οι Περιφερειακές Σύμβουλοι Πελοποννήσου
Κωνσταντίνα Νικολάκου
Αντωνία Μπούζα
Μαργαρίτα Σπυριδάκου

 

 

Google+ Linkedin