Επίκαιρη ερώτηση από τη Λαϊκή Συσπείρωση προς τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις συνθήκες εργασίας των σχολικών καθαριστριών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κύριε Δήμαρχε,
Εδώ και αρκετές εβδομάδες, μετά από τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων απασχολούνται σε νέους εργασιακούς χώρους.

Οι εργαζόμενες απασχολούνται με το άθλιο καθεστώς των συμβάσεων έργου και αμείβονται με μέσο όρο 200-400€ μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό χρεωμένων σχολικών αιθουσών στην  σύμβαση τους. Λόγω τς εργολαβικής τους σχέσης, οι εργαζόμενες δεν έχουν μια σειρά δικαιώματα πχ δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια, πρέπει να βρουν αντικαταστάτριες αν λείψουν, καθώς επίσης δεν δικαιούνται τις ειδικές άδειες που ισχύουν τώρα για όλους τους εργαζόμενους.

Είναι ξεκάθαρο ότι η συνέχιση αυτού του είδους των συμβάσεων διαιωνίζει άσχημες συνθήκες εργασίας που δεν καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και τις ανάγκες για σωστή λειτουργία και υγιεινή στα σχολεία. Ο Δήμος θα πρέπει να πάρει τώρα θέση και να απαιτήσει από την κυβέρνηση να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να απαιτήσει κάλυψη της μισθοδοσίας τους με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων και των σχολικών επιτροπών.

Η προβληματική αυτή κατάσταση, που συντηρείται για πολλά χρόνια, έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τις εργαζόμενες στην περίοδο της καραντίνας. Ο Δήμος Κορινθίων τις απασχολεί σε νέους εργασιακούς χώρους, διατηρώντας τις προηγούμενες συμβάσεις και αμοιβές και υποχρεώνοντάς τις σε 4ωρη εργασία. Πολλές από τις εργαζόμενες συμπληρώνουν το πενιχρό εισόδημά τους με συμπληρωματική ενασχόληση, άρα η αλλαγή στις συνθήκες εργασίας οδηγεί σε ανατροπή των όρων της ζωής και της εργασίας τους. 

Βασικό πρόβλημα αποτελεί το γέγονός ότι οι νέοι χώροι στους οποίους απασχολούνται είναι σε άθλια κατάσταση. Πρόκειται για δημοτικά κτίρια που έχουν να ανοίξουν πολλά χρόνια, γεμάτα σκουπίδια και ποντίκια. Οι εργαζόμενες εκτίθενται σε μεγάλους κινδύνους και δεν έχουν τον εξοπλισμό και την εξειδίκευση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. 

Θεωρούμε ότι πρέπει ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του και να προστέψει τις εργαζόμενες. Να πραγματοποιηθεί απολύμανση στους χώρους αυτούς από εξειδικευμένα συνεργεία και να δοθούν όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ ώστε να περιοριστεί η επικινδυνότητα. Να δοθούν οι απαραίτητες άδειες στις σχολικές καθαρίστριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή παρουσιάζουν σύμπτωμα και πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι. Οι καθαρίστριες πρέπει επίσης τα ΜΑΠ που τους οφείλονται από το 2018.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε πως θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα.

Κόρινθος, 14/04/2020
Η Δημοτική Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης
Βιβή Τζέκου

Google+ Linkedin